Jūs atrodaties šeit

“Miera maize” – par sadarbību, partnerību un mieru

Projekti

Augusta sākumā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras biroju apmeklēja viesi no Vācijas. Tā bija īpašam projektam veltīta vizīte, nākamgad mums pārņemot “Miera maizes” stafeti.

Ikdienā bieži lietotais vārds „projekts” mums asociējas ar kopīgu darbošanos un finansējuma piesaistīšanu noteikta mērķa sasniegšanai. Tā tiek radīti jauni uzņēmumi, būvētas ēkas un ceļi, radīta stabilitāte.  Būvējot nākotni, mums jāpatur prātā svarīgākais no mūsu vēstures. Skaudrās mācības, kurām cauri gājušas iepriekšējās paaudzes, nedrīkst aizmirst, to nozīmīgums nekad nemazināsies!

Starptautiskais projekts „Miera maize” (PeaceBread) aizsākās Berlīnē. Mūris, kas vairāk nekā pusi gadsimta sadalīja vācu tautu, turpina būt nozīmīgs pretošanās simbols visai cilvēcei. Berlīnes mūra pakājē ir neliela svētvieta – Saskaņas kapela (Harmonie Kapelle). Kapela tika nopostīta, jo tai nebija nekādas lomas tolaik valdošajā austrumu ideoloģijā. Draudzes mācītājs bija cerējis, ka ēku varētu atjaunot. Diemžēl tā nenotika, bet mācītājs izlēma darīt citādāk. Kapelas vietā viņš iekopa lauku, iesēja rudzus un novāca pirmo ražu. Lai mudinātu sabiedrību neaizmirst notikušo, atgādinātu par to, ka svarīgākais ir miers, mācītājs ieradās Eiropas lauksaimniecības ministru samitā Berlīnē.  Ministriem tika dāvāti šie simboliskie rudzu graudi ar vēlējumu iesēt tos katrā zemē, kas izcīnījusi brīvību un kuras tautas gājušas smagus ciešanu ceļus. Mācītājs lūdza, lai rudzu graudus iesēj vietās, kur iepriekš tikušas lielvaru izpostītas. Valstis atsaucās šim aicinājumam, un nu katru gadu kādā no jaunajām Eiropas valstīm notiek šī akcija – miera rudzu sēšana, ražas novākšana un maizes izcepšana.

Latvijā, iesaistoties šajā pasākumā, miera rudzi tika iesēti Zvārtes poligona teritorijā.  Zemnieks Egils Kreicbergs no z/s „Andulaiši” ar lielu atbildību veica šo goda uzdevumu.

„Miera maizes” kustības koordinācijas centrs ir Berlīnē. Tā vadībai nodibināts fonds, kura priekšsēdētājs ir dr. Adalberts Kīnle, vadošie darbinieki dr. Mariona Šenka un dr. Gibfrieds Šenks. Latvijas dalību šajā projektā koordinē  Arvids Krivens, Latvijas Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu nodaļas vadītājs. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra atbildība ir visu pasākumu norišu organizēšana pie mums, kā arī iesaistīšanās citu ES dalībvalstu rīkotajās akcijās.

Tikšanās Valmierā bija ļoti nozīmīga. Šīs vasaras izskaņā simboliskie rudzi tiks iesēti Sēļu pagastā – Ivara un Maijas Šmitu zemnieku saimniecībā „Ozoliņi”. 2018. gada augustā rudzu „Miera maizi”, klātesot Eiropas valstu lauksaimniecības vadības darbiniekiem, nevalstisko organizāciju un fondu pārstāvjiem, izceps Naukšēnu novada Ķoņu dzirnavās. Šis pasākums tiks rīkots kopā ar Igauniju, kur Sangastes muižā paredzēta zemkopības ministru jau tradicionālā foruma “Miers un lauksaimniecība” norise, savukārt Ķoņos tiksies uzņēmēji, kooperatīvu pārstāvji un konsultanti, lai paplašinātu sadarbības  kontaktus  un dažādotu to formas.

Iepriekš Berlīnes tikšanās un rudzu sēšanas reizē tika runāts par svarīgām, ļoti nozīmīgām vērtībām – izlīgšana un miers, atcerēšanās un nākotne. Par to vienmēr ir jārunā vietā, kur sākās „PeaceBread” – pie Mūra, kas sadalīja šķietami nedalāmo, sanaidoja, tos, kas nebija gatavi naidam. Fonda darbinieki var lopoties ar paveikto, – ir nodibinātas partnerattiecības, kas balstītas uz citiem pamatiem – ne finanšu plūsmas, ne mantiskās vērtības, bet piemiņa un centieni saglabāt mieru Eiropā un pasaulē. Prasme atcerēties un vienoties dod  impulsu Eiropas nākotnei! Ir jāturpina Eiropas dialogs tieši šādā platformā.

Šobrīd miera rudzu akcijā iesaistījušās 12 valstis: Vācija, Bulgārija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Horvātija, Polija, Slovēnija, Rumānija, Slovākija, Čehija un Ungārija. Piekto reizi šo valstu lauksaimnieki tiksies Latvijas un Igaunijas  kopīgi rīkotajā  forumā “Miers un lauksaimniecība” .

Līdz šim notikušo akciju dalībnieki  pauduši dziļu pārliecību, ka forums “Miers un lauksaimniecība” kalpo  tautu savstarpējai sapratnei un  lauksaimniecības pēctecīgai attīstībai.

Saņemot daudzpusīgu politiķu, zinātnieku, tautsaimnieku un masu mediju atbalstu, ir izveidots sadarbības tīkls, ir iespēja vērst plašumā diskusijas  par ikvienu tēmu, kas stiprinātu mieru un lauksaimniecības attīstības ceļu Eiropā un pasaulē.

Pērn pasākuma organizatori bija Ungārija. Forums “Miers un lauksaimniecība” notika 23. septembrī Šarvašas pilsētā. Ungāri forumam izvēlējās tēmu: “Nav nākotnes lauksaimniecībā bez jaunatnes”.

Kopīgais motto bija “12 gadus – 12 zemes – viena miera maize”, bet darba grupu tēmas: “Jaunā paaudze un lauku vide. Opozīcija vai nākotne”. Tika diskutēts par katras zemes nacionālajām īpatnībām lauku procesu virzībā.

Šogad organizatoru valsts ir Bulgārija. Maizes cepšana un lauksaimnieku tikšanās notiks Sofijā.

Mums – “Miera maizes” pasākuma stafetes pārņēmējiem ir  pārliecība, ka kustība dos savu artavu nākotnes attīstībai, saliedējot un stiprinot tautas.

Daiga Siliņa,

LLKC Valmieras konsultāciju biroja vadītāja

Foto Galerija: