Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

05. Jūlijs 2016.
Liellopu gaļas ražošanas nozare ieņem būtisku vietu attīstītāko pasaules un Eiropas valstu lauksaimnieciskās ražošanas struktūrās, līdzīga attīstība vērojama arī jaunajās Eiropas Savienības valstīs. Pēdējo...
20. Jūnijs 2016.
Latvijā pēdējo gadu laikā ir krietni palielinājies gaļas šķirņu zīdītājgovju skaits. Pirmajā vietā no šķirnēm, ko izvēlas mūsu zīdītājgovju ganāmpulku apsaimniekotāji, ir Šarolē šķirnes zīdītājgovis. Ja 2012...
14. Jūnijs 2016.
Latvijas lauku reģionos, īstenojot potenciālās būvniecības ieceres, cilvēkus biedē sarežģītā dokumentācijas sagatavošana, tādēļ bieži vien būvniecība tiek veikta bez attiecīgo institūciju piekrišanas, kas...
08. Jūnijs 2016.
Turpinās „Zālēdāju projekta” ietvaros rīkotie fermu dienu pasākumi izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās. Zemnieku saimniecībā “Bētas” interesenti tiek gaidīti 21. jūnijā. Izmēģinājuma tēma: „Dažādu gaļas...
02. Jūnijs 2016.
Zemnieku saimniecībā “Dārznieki”, kas nodarbojas ar lopkopību, pēta virsaugu ietekmes vērtējumu uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējumu daudzgadīgajā zālājā...
31. Maijs 2016.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir atjaunojusi un papildinājusi informācija par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām liellopiem. Minerālvielu...
30. Maijs 2016.
Zālēdāju projekta ietvaros turpinās fermu dienu rīkošana izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās. Kārtējais pasākums notiks 9. jūnijā plkst. 11.00 Jēkabpils novada Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā “...
12. Maijs 2016.
Jau trīs gadus Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbojas ar saimniecībām, kas nodarbojas ar zīdītājgovju audzēšanu, kur gūst datus arī par to ekonomiskajiem rādītājiem, kas dod iespēju...
05. Maijs 2016.
Lai lopkopības saimniecības strādātu efektīvāk, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šogad organizē deviņas interešu grupas lopkopībā: sešas no tām – piena lopkopībā, divas – gaļas lopkopībā...
18. Aprīlis 2016.
Piena šķirņu buļļi ir jānobaro 12–16 mēnešu laikā, lai liemeņa svars būtu 240–340 kg un vērtējums “O” vai labāks, tauku vērtējums 2 līdz 4. Ir vairāki veidi, kā šos bullēnus nobarot. Lai melnraibie buļļi...
18. Aprīlis 2016.
Ūdens ir nepieciešams organisma bioķīmisko un fizioloģisko procesu norisēm. Tajā labi šķīst cukuri, aminoskābes, minerālvielu joni un ūdenī šķīstošie vitamīni, tāpēc ūdens ir barības vielu absorbēšanās vide,...
18. Aprīlis 2016.
Daudzgadīgo zālāju atjaunošana un uzturēšana ir pats galvenais nosacījums kvalitatīvas rupjās lopbarības ieguvei. Ja saimniecībā esošās zālāju platības nenodrošina vajadzīgo rupjās lopbarības apjomu, ir jādomā...
04. Aprīlis 2016.
Ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē ievieš savas korekcijas arī lopkopības nozarē Latvijā. Krīze piensaimniecībā mudina zemnieku saimniecībās pārorientēt saimniekošanu. Kā izeju zemnieki saskata piena...
16. Marts 2016.
Gadu no gada Latvijā ir vērojamas tendences, ka saimniecību skaits, kas izvēlas nodarboties ar zīdītājgovju ganāmpulku izveidošanu un esošo ganāmpulku paplašināšanu, palielinās. Zināšanas šādu liellopu...
11. Novembris 2015.
Zemnieku saimniecībā “Valti”, kas nodarbojās ar gaļas lopu audzēšanu, saimniekojot ar bioloģiskām metodēm, 3. novembrī notika seminārs par zīdējteļu piebarošanas ietekmi uz turpmāko augšanu un attīstību gan...

Lapas