Jūs atrodaties šeit

Latvijas tumšgalves šķirnes audzējamo aitu kvalitātes novērtējums

Lopkopība
Aitas un kazas
Demonstrējumi lopkopībā

Demonstrējuma “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” īstenošanas laikā SIA “Ances” no dažādu līniju teķu meitu pārojumiem ar Apolona 302 līnijas teķiem dzimušās audzējamās aitas vērtēja atbilstoši Latvijas tumšgalves aitu šķirnes audzēšanas programmas prasībām, papildus veicot ultarosnogrāfijas mērījumus.

Šķirnes aprakstā minēts, ka Latvijas tumšgalves aitas ir lielas, pietiekami muskuļotas, ar stiprām kājām un nagiem. Vilnsega uz ķermeņa – balta, bet segmati uz galvas un kājām tumši brūni vai melni (Latvijas tumšgalves aitu šķirnes audzēšanas programma, 2019).

SIA „Ances” katru gadu no dzimušajiem jēriem tiek izraudzītas kvalitatīvākās aitas ganāmpulka atjaunošanai vai paplašināšanai. Demonstrējuma laikā vienāds audzēšanai atstāto audzējamo aitu skaits bija Apolona/Apolona un Sīgara/Apolona līniju kombinācijās, katrā pa 14, bet Skara/Apolona līniju kombinācijām, tās bija 8 (1. tabula). Vadoties pēc audzēšanas programmas ieteikumiem, ganāmpulka atjaunošanai nav izmantotas viena jēra metienā dzimušās aitas. Vidējais aitu skaits metienā dzimšanas laikā liecina, ka visās līniju kombinācijās audzēšanai atstātas arī pa trīs metienā dzimušas aitas. Vairāk par trīs metienā dzimušu aitu atstātas audzēšanai Sīgara/Apolona līniju kombinācijā.

Jēru vērtējumā, kas ietver aitu mātes auglības un jēra dzīvmasas vērtējumu 70 dienu vecumā, lielākā iegūtā kopvērtējuma punktu summa bija Apolona/Apolona līniju kombinācijā dzimušajām aitām, vidēji 19,5 punkti, bet mazāks vērtējums Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušajām, vidēji 18,8 punkti. Iegūtie rezultāti liecina, ka Skara/Apolona līniju kombinācijā iegūto aitu vērtējumu 70 dienu vecumā (18 punkti) ietekmēja mazāks dzīvmasas vērtējums, jo vidējais metiena lielums, kādā dzimušas aitas, bija 2,29.

1. tabula. Audzējamo aitu skaits dzimšanas laikā un vērtējuma rezultāti

Visās analizētajās teķu līniju kombinācijās iegūtās audzējamās aitas vērtēšanas laikā bija līdzīgā vecumā, vidēji 336-338 dienas vai 11 mēneši. Mazāka vidējā dzīvmasa Skara/Apolona līniju kombinācijā iegūtajām aitām – 50,4 kg, bet lielākā Sīgara/Apolona līniju kombinācijā iegūtajām – 56,9 kg, starpība 6,5 kg. Stabils vērtējums gan 70 dienu vecumā, gan vērtējot audzējamās aitas vidēji 337 dienu vecumā, iegūts Apolons/Apolons līniju kombinācijā.

Aitām eksterjers tika vērtēts 3 pazīmju grupās: ķermenis, muskulatūra un kājas. Ķermeņa pazīmju vērtējuma rezultāti apkopoti 2. tabulā. Visu līniju kombinācijās iegūtās aitas atbilst LT šķirnei, to lielums novērtēts vidēji ar 7,9 punktiem, bet ķermeņa dziļums kopumā atbilst izvirzītajām prasībām. Atsevišķām aitām novērota nedaudz ieliekta mugura, slīpi krusti, kas ietekmēja iegūto kopskata vērtējumu.

2. tabula. Ķermeņa pazīmju lineārais vērtējums, punkti

Labākais kopskata vērtējums ir Skara/Apolona līniju kombinācijā iegūtajām aitām, vidēji 7,9 punkti, arī krūšu platuma un ķermeņa dziļuma vērtējums šīm aitām ir vislabākais. Latvijas tumšgalves aitām ir raksturīgi nedaudz slīpi krusti, kas atspoguļojas visu līniju kombinācijās iegūto aitu krustu slīpuma vērtējumā. Slīpākie krusti Apolona/Apolona līniju kombinācijā iegūtajām aitām – 6,1 punkts.

Aitu mātēm svarīgs ir tesmeņa attīstības vērtējums un pupu skaits. Iegūtie rezultāti liecina, ka katrā no grupām bija aitas ar 4 pupiem, kā rezultātā nav sasniegts optimālais šīs pazīmes vērtējums.

Muskuļu vērtējumam izmantotas 6 pazīmes, no kurām 2 krustu un 4 augšstilbu (3. tabula). Krustu garuma vērtējums visās līniju kombinācijās bija vienāds – 7,4 punkti.

3. tabula. Muskuļu pazīmju lineārais vērtējums

Krustu un augšstilbu platuma vērtējums par 0,1 punktu lielāks Apolona/Apolona līnijas aitām. Savukārt augšstilbu piepildījuma vērtējums lielāks Sīgara/Apolona līnijas aitām.

Aitu konstitūcija (K) un vilnsegas kvalitāte tiek novērtēta eksterjera vērtēšanas laikā, kad vilnas matiņu garums ir no 2 līdz 4 cm. Vilnsegas vērtēšanas laikā tiek noteikts:
vilnas biezums (BB), matiņu smalkums (smalkuma klase), vilnas viļņojums (V), tā izlīdzinātība pēc smalkuma uz dažādām ķermeņa daļām (I), tauksviedru daudzums un krāsa (TS) un ķermeņa apaugums ar vilnu (A). Iegūtie vilnsegas vērtēšanas rezultāti apkopoti 2. tabulā. Visām audzējamām aitām bija vēlamais konstitūcijas tips, vilnas matiņiem novērots normāls viļņojums, uz atsevišķām ķermeņa daļām tie izlīdzināti pēc smalkuma, vilnsegā atbilstoša daudzuma un krāsas tauksviedri.  Apolona/Apolona līniju kombinācijā 93% aitu bija 50 smalkuma klases vilna, kas 100% gadījumu novērtēta kā ļoti bieza. Aitu ķermeņa apauguma ar vilnu vērtējums no 2 līdz 4 punktiem. Skara/Apolona līniju kombinācijā visam aitām vilnas smalkums vienāds – 50 smalkuma klase, 25% gadījumos vilna bieza – B, ķermeņa apaugums ar vilnu mazāk izteikts, vērtējums no 2-3 punkti.

4. tabula. Audzējamo aitu konstitūcija, vilnsegas vērtējuma un eksterjera kļūdas

Sīgara/Apolona līniju kombinācijā iegūtajām aitām 86% gadījumos 50 smakuma vilna, 93% ļoti bieza, lielākai daļai aitu apaugums ar vilnu novērtēts ar 3 punktiem.

No eksterjera kļūdām visās līniju kombinācijās fiksēta 12 kļūda, kas norāda uz tendenci aitām veidoties x veida kāju stāvotnei. Sīgara/Apolona līniju kombinācijā, šī kļūda atzīmēta vienai aitai, bet vairāk šādu aitu Skara/Apolona līniju kombinācijā - 3, kas ir 37,5%. Otra vairāk novērotā kļūda ir 17- balti segmati uz vaigiem vai ausīm ar izteiktību 1 – vāji izteikta. Apolons/Apolons līnijas aitām pa vienai atzīmēta nedaudz ieliekta mugura un nolaideni šauri krusti.

Demonstrējuma laikā tika veikti muguras garā muskuļa un taukaudu slāņa dziļuma mērījumi aiz 13. ribas ar ultrasonogrāfu.

5. tabula. Audzējamo aitu muguras garā muskuļa un taukaudu slāņa dziļuma mērījumi

Atbilstoši aitu dzīvmasai dziļākais muguras garais muskulis un arī taukaudu slānis iegūts Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušām aitām, attiecīgi 30,9 un 3,3 mm, bet mazākais Skara/Apolona līniju kombinācijā dzimušajām aitām, attiecīgi 28,6 un 3,0 mm.

Pamatojoties uz demonstrējumā iegūtajiem rezultātiem, varam secināt, ka ganāmpulka atjaunošanai izaudzētās visu līniju kombinācijās iegūtās aitas ir kvalitatīvas ar šķirnei atbilstošu eksterjeru un vilnsegas kvalitāti.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īsteno pasākumu Zemkopības ministrijas demonstrējumu programmas lopkopībā LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. LAD160419/P27, tēma: “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”, 2. lote.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Materiālu sagatavoja:
Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības speciāliste

Daina Kairiša, prof., Dr. agr., LLU

1Latvijas tumšgalves aitu šķirnes audzēšanas programma. Pieejama: https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/nacionala/#a7