Jūs atrodaties šeit

Notiks mācības par labturības prasībām kautuvē

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: Kurss sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts. Kvalifikācijas sertifikātā norāda tās dzīvnieku sugas un apdullināšanas iekārtas, kuras ir apgūtas praktiskajās nodarbībās.

Mācību norises vieta:

  • Teorētiskā daļa: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.
  • Praktiskās nodarbības: plānots SIA “Šķietnieki IS”, Šķietnieki, Dobeles novads, Zebrenes pagasts.

Mācību norises laiks:

  • teorija: š.g. 26. oktobrī plkst. 10.00,
  • praktiskās nodarbības oktobra beigas – novembra sākums.

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Likumdošanas prasības;
  • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
  • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
  • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
  • Personāla higiēna;
  • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 90,00 eiro (t.sk. PVN). Apmaksa par kursiem notiek pirms praktiskajām nodarbībām.

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

N.B.! Lūdzam obligāti pieteikties līdz 25. oktobrim (ieskaitot).