Jūs atrodaties šeit

Cirsmas pārdošanas process

Pirms uzsākt cirsmas pārdošanu rekomendējam saņemt ciršanas apliecinājumu plānotājām cirtēm. Ja plānota galvenā cirte- kailcirte, nepieciešams iestigot cirsmu un sagatavot skici. Iesakām iezīmēt cirsmas ārējo robežu arī izlases un krājas kopšanas cirtēm. Ciršanas apliecinājumu izsniedz Valsts meža dienests. MKPC sniedz cirsmu stigošanas pakalpojumu.

Pirms cirsmas pārdošanas rekomendējam sagatavot cirsmas novērtējumu, kas ietver augošu koku uzmērīšanu un novērtēšanu. Augošu koku uzmērīšanu sauc arī par dastošanu. MKPC cirsmu novērtēšanu veic sertificēti augošu koku vērtētāji vai meža inventarizācijas veicēji. MKPC nodrošina cirsmas novērtējumus ar aptuvenu cirsmas  tirgus vērtību.

Lai potenciālie cirsmas pircēji varētu kvalitatīvi izvērtēt Jūsu piedāvājumu iesakām sagatavot cirsmas pārdošanas dokumentu kopumu- cirsmas novērtējumu, skici, meža inventarizācijas rādītājus un ciršanas apliecinājumu.

Cirsmai pircēju iespējams atrast dažādos veidos:

- izsūtot piedāvājumu uz mežsaimniecības uzņēmumu e pastiem (zināmākās asociācijas kas apvieno nozares uzņēmumus ir www.lnma.lv/; https://www.lvkoks.lv/

- izmantot interneta izsoļu pakalpojumus (piemēram www.mezabirza.lv; www.e-silva.lv

- ievietot sludinājumu

- piedāvāt cirsmu atbilstīgiem mežsaimniecības kooperatīviem (http://www.llka.lv/atbilstibas-lpks/)

Iesakam izvērtēt vismaz 5 uzņēmumu piedāvājumus par cirsmu. Papildus finanšu piedāvājumam svarīgi noskaidrot arī pircēja piedāvātos līguma nosacījumus. Veicot darījumu rekomendējam izmantot līgumu kas paredz priekšapmaksu pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas. Esam izstrādājuši līguma formu kurā atrunāti saprātīgi pircēja un pārdevēja pienākumi.

Pārdodot  cirsmu jeb augošu kokus fiziskām personām tiek piemērots Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 7,5% apmērā no darījuma summas. Vairāk par nodokļiem mežsaimniecībā iespējams uzzināt šeit: https://talmaciba.llkc.lv/course/index.php?categoryid=3

MKPC sniedz konsultācijas par meža apsaimniekošanu- kontakti