Jūs atrodaties šeit

Piedalies aptaujā - palīdzi uzlabot konsultāciju kvalitāti

Pakalpojumi
Projekti

Lai uzlabotu konsultāciju pakalpojuma kvalitāti, projekta “Lauku konsultāciju uzraudzības un novērtēšanas sistēma, kas saistīta ar precīzu zināšanu apguvi” (RAMONES-PL) ietvaros, lauksaimnieki aicināti izteikt viedokli par to, kas šajā pakalpojumā viņiem būtu visnepieciešamākais. 

Aptauja pieejama : https://forms.gle/KSZd6xxXstXYMrnU8

Projekta RAMONES-PL mērķis ir stiprināt lauku konsultāciju pakalpojumus,  uzlabotu to standartus, izmantojot uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, kas vienlaikus var atbalstīt mērķtiecīgas, personalizētas, uz darbu balstītas profesionālās apmācības programmas un kvalitātes sertifikācijas shēmas izveidi.

Projekts vienlaikus tiek īstenots Latvijā, Ungārijā, Horvātijā, Slovākijā, Maķedonijā, Itālijā.

Ar projektu var iepazīties: https://www.ramones.eu/en .

Plašāka informācijai par projektu: Rudīte Sanžarevska, LLKC Tālākizglītības nodaļas projektu vadītāja:  rudite.sanzarevska@llkc.lv.