Jūs atrodaties šeit

Bruto segumu aprēķini par 2015. gadu

Ekonomika

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir sagatavojis bruto segumu aprēķinus par 2015. gadu ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem racionalizēt savu ražošanu.

Izdevumā apkopoti 110 augkopības un lopkopības nozares bruto segumu aprēķini lauksaimniecības uzņēmumā par 2015. gadu, kas atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas.

Katrā bruto seguma aprēķinā ir izmantota konkrēta optimāla ražošanas tehnoloģija. Lai bruto segumus varētu izmantot konkrētas saimniecības vajadzībām, ir jāņem vērā tajā lietotā ražošanas tehnoloģija un citi apstākļi.

Šogad pirmo reizi sastādīti bruto segumi ķimenēm, krūmcidonijām un facēlijai. Pēc vairāku gadu pārtraukuma bruto segumi sagatavoti dillēm un tomātiem. Ziemas kviešiem, tritikālei, rudziem, ziemas miežiem un ziemas rapšiem bruto segumi papildināti ar minimālās augsnes apstrādes tehnoloģiju.

Visu bruto segumos iekļauto tehnisko pakalpojumu cenas ņemtas no LLKC apkopoto tehnisko pakalpojumu vidējām cenām Latvijā 2015. gadā (cenas pieejamas ŠEIT).

Lai atvieglotu bruto segumu sastādīšanu savām vajadzībām, izmantojiet LLKC izveidoto rīku, kas pieejams ŠEIT.

LLKC saviem klientiem piedāvā arī datorprogrammas augu mēslošanas un dzīvnieku ēdināšanas plānu izstrādei, par pamatu ņemot augsnes agroķīmisko analīžu kartes un saimniecībā pieejamos dzīvnieku ēdināšanas līdzekļus.

Ja jums ir ieteikumi vai komentāri, sazinieties ar LLKC ekonomikas konsultanti Lieni Kalniņu (e-pasts: Liene.Kalnina@llkc.lv, tālr. 63050576).

BRUTO SEGUMA APRĒĶINI PAR 2015. GADU:

IEVADS

AITKOPĪBA

Aitkopības nozares apskats par 2015. gadu

AUGĻI UN OGAS

BIŠKOPĪBA

Biškopības nozares apskats par 2015. gadu

CŪKKOPĪBA

Cūkkopības nozares apskats par 2015. gadu

DĀRZEŅI UN GARŠAUGI

Dārzeņkopības apskats par 2015. gadu

GAĻAS LOPKOPĪBA

Gaļas lopkopības nozares apskats par 2015. gadu 

GRAUDAUGI, EĻĻAS AUGI, ŠĶIEDRAUGI, PĀKŠAUGI

Graudkopības nozares apskats par 2015. gadu

KAZKOPĪBA

LOPBARĪBA

NEKTĀRAUGI

PIENA LOPKOPĪBA

Piensaimniecības nozares apskats par 2015. gadu

VISTKOPĪBA

ZĀLĀJI

ZIRGI

TRUŠKOPĪBA

Pievienot komentāru