Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

15. Decembris 2015.
Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 29. oktobrī izdarītie grozījumi papildina likuma 9. pantu (kas nosaka ar IIN neapliekamos ienākumus) ar jaunu pozīciju – ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto...
15. Decembris 2015.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2015. gada saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāks nekā 50 eiro,...
15. Decembris 2015.
Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kas publicēti 26. novembrī,...
15. Decembris 2015.
“Latvijas Vēstnesī” 12. novembrī publicēts jauns likums – “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”. Pirmo reizi gada pārskati saskaņā ar šo likumu būs jāsagatavo, sākot ar 2016. pārskata gadu. Par...
15. Decembris 2015.
“Latvijas Vēstnesī” 17. novembrī publicēti grozījumi MK 14.04.2015. noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai, ko izmanto...
10. Novembris 2015.
Iepazīstinām jūs ar jaunumiem, kas pieņemti valsts likumdošanā un var būt saistoši lauksaimniekiem. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Septembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un...
13. Oktobris 2015.
Ja fiziskā persona pārdod sev piederošu nekustamo īpašumu, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta nosacījumiem šādi ienākumi ir apliekami ar nodokli atbilstoši šī paša likuma 11.9...
08. Septembris 2015.
Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk – Likums) stājās spēkā 2013. gadā un kopš šī brīža ir vairākas reizes grozīts. Likuma 17. nodaļa nosaka īpašos nodokļa piemērošanas režīmus. Jāatzīmē divi...
11. Augusts 2015.
Darba likuma 96. pants nosaka, ka ar darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs. Atsevišķos gadījumos dažādu apmācību izdevumi ir salīdzinoši lieli...
11. Augusts 2015.
Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1. jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas...
14. Jūlijs 2015.
Ar šī gada 1. jūniju stājas spēkā izmaiņas kārtībā, kādā darba devējiem jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās...
06. Jūlijs 2015.
Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases...
12. Jūnijs 2015.
Publicēti grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā ar 4. jūniju. Saskaņā ar šiem grozījumiem līdz 2015. gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz visām divu un vairāku...
09. Jūnijs 2015.
Pēdējā laikā izmaiņas ir bijušas vairākos normatīvajos aktos, kas reglamentē nodokļu piemērošanu – tai skaitā attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un akcīzes nodokli. Izmaiņas...
09. Jūnijs 2015.
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai,...

Lapas