Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

15. Decembris 2015.
“Latvijas Vēstnesī” 17. novembrī publicēti grozījumi MK 14.04.2015. noteikumos Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai, ko izmanto...
10. Novembris 2015.
Iepazīstinām jūs ar jaunumiem, kas pieņemti valsts likumdošanā un var būt saistoši lauksaimniekiem. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” Septembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un...
13. Oktobris 2015.
Ja fiziskā persona pārdod sev piederošu nekustamo īpašumu, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta nosacījumiem šādi ienākumi ir apliekami ar nodokli atbilstoši šī paša likuma 11.9...
08. Septembris 2015.
Pievienotās vērtības nodokļa likums (turpmāk – Likums) stājās spēkā 2013. gadā un kopš šī brīža ir vairākas reizes grozīts. Likuma 17. nodaļa nosaka īpašos nodokļa piemērošanas režīmus. Jāatzīmē divi...
11. Augusts 2015.
Darba likuma 96. pants nosaka, ka ar darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs. Atsevišķos gadījumos dažādu apmācību izdevumi ir salīdzinoši lieli...
11. Augusts 2015.
Lai saņemtu pabalstu, darbnespējas lapās B, kas ir izsniegtas no 1. jūlija, vairs nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā par laiku, kad viņam ir izsniegta darbnespējas...
14. Jūlijs 2015.
Ar šī gada 1. jūniju stājas spēkā izmaiņas kārtībā, kādā darba devējiem jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem. Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumi Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās...
06. Jūlijs 2015.
Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases...
12. Jūnijs 2015.
Publicēti grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā ar 4. jūniju. Saskaņā ar šiem grozījumiem līdz 2015. gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz visām divu un vairāku...
09. Jūnijs 2015.
Pēdējā laikā izmaiņas ir bijušas vairākos normatīvajos aktos, kas reglamentē nodokļu piemērošanu – tai skaitā attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un akcīzes nodokli. Izmaiņas...
09. Jūnijs 2015.
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu var saņemt, pamatojoties uz tādiem attaisnojuma dokumentiem, kas atbilst pakalpojumu faktiskajai būtībai,...
14. Aprīlis 2015.
Mainīts termiņš mikrouzņēmumu deklarācijas iesniegšanai par pirmo ceturksni Saeimā 2015. gada 19. martā pieņemts likums „Grozījums Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (publicēts „Latvijas Vēstnesī” 2015. gada 25...
10. Marts 2015.
Sākot ar 2015. gada 1. martu varēs iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2014. gadu. Šī ir pirmā gada ienākumu deklarācija, kas sagatavojama eiro. Būtiskākais jaunums, salīdzinot ar 2013. gada ienākumu...
10. Februāris 2015.
Gada pārskatu sagatavošanu reglamentē Gada pārskatu likums. Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām,...
13. Janvāris 2015.
Gan biedrībām un nodibinājumiem, gan reliģiskajām organizācijām ir pienākums par katru gadu sagatavot gada pārskatu. Atšķirībā no uzņēmumiem šādas organizācijas gada pārskatus gatavo nevis saskaņā ar Gada...

Lapas