Jūs atrodaties šeit

DICCMEM

 

Programma: Erasmus +    

Projekts: DICCMEM – Komunikāciju kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai (Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network).

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2019-30.09.2021.

Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija)

Projekta partneri:

 • Politechnika Bialostoca (Belostokas Tehnoloģiju universitāte) no Polijas;
 • Burgaski Svoboden Universitet (Burgas Brīvā universitāte) no Bulgārijas;
 • Utenos kolegija (Utenas Lietišķo zinātņu universitāte) no Lietuvas;
 • Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia (nevalstiska organizācija) no Itālijas;
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” no Latvijas

Projekta mērķis: izpētīt komunikācijas kompetenču šķēršļus starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem un piedāvāt risinājumus, kā ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību uzlabot un uzturēt biznesa mentoru tīklu.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Uzņēmējdarbības mentoru tīkla komunikācijas kompetenču modeļa tehniskās un ekonomiskās priekšizpēte;
 • Teorētiskās literatūras studijas, mentoru darba specifikas pārbaude un salīdzināšana Latvijā un ārzemēs;
 • Intervijas ar biznesa mentoru tīkla dalībniekiem (mentoriem un mentoriem);
 • Intervijas, anketēšana ar ekspertiem;
 • Mobilitāte, pieredzes apmaiņa ar ārvalstīm
 • Uzņēmējdarbības mentoru tīkla viedā komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde;
 • Biznesa mentoru tīkla efektīvas komunikācijas un sadarbības metodikas izstrāde;
 • Mentoru un pieredzes pārņēmēju apmācības efektīvas komunikācijas metodoloģijas novērtēšanai
 • Mentoringa rokasgrāmatas izveidošana
 • Zinātnisko rakstu oriģinālu publicēšana žurnālos vai konferenču rakstu krājumos
 • Kopīgas monogrāfijas izstrāde
 • Partneru tīkla attīstība
 • 1 fināla konference, kas norisināsies Polijā un, kuras ietvaros tiks izplatīti un pārrunāti projekta gala rezultāti.

Projekta rezultāti: Mentoringa rokasgrāmata, zinātniskie raksti, kopīga monogrāfija

MENTORINGA ROKASGRĀMATA ŠEIT

MONOGRĀFIJA ŠEIT