Jūs atrodaties šeit

Ukrainas kolēģi iepazīst LLKC pieredzi

Projekti

Iepriekšējā nedēļa bija notikumiem un emocijām bagāta – pie mums, LLKC, viesojās lauku konsultanti, zinātnieki, NVO pārstāvji un saimnieki no Ukrainas, lai apgūtu lauka demonstrējumu ieviešanas pieredzi augkopībā un lopkopībā. Savā pieredzē dalījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vadošie lopkopji un agronomi, kas organizē demonstrējumus. Papildus neskaitāmajām profesionālajām aktivitātēm dzīvojām līdzi arī stāstiem un sajūtām par dzīvi kara apstākļos. Kuldīgas baznīcas tornī konsultanti no Ukrainas, visi kā viens, stājās zem zvana kupola ar vienu vienīgu vēlēšanos – lai Ukraina atkal ir brīva un tajā valda miers...

Nedēļas laikā tika apmeklēti vairāki Latvijas lauksaimniecības uzņēmumi, kuri ir iesaistīti demonstrējumu organizēšanā, ieviešanā un popularizēšanā, bija tikšanās ar zinātniskajiem konsultantiem no LBTU un NVO sektora un iepazīšanās ar dažādām inovācijām un tehnoloģijām aktuālo jautājumu risināšanā lauksaimniecībā.

Vizītes laikā Ukrainas konsultantiem bija iespēja iepazīties ar demonstrējumu struktūru un konsultanta lomu demonstrējumu realizēšanā un popularizēšanā. Tika apmeklētas demonstrējumu saimniecības lopkopībā un augkopībā, kurām ir iesaiste inovāciju ieviešanā un demonstrējumu ierīkošanā. Zemgales reģionā lielāko interesi izraisīja SIA "Liellopu izsoļu nams" un “Adams Farm” apmeklējums, saimnieka stāstījums par saimniecisko darbību un demonstrējumu zinātniskās konsultantes Kristīnes Ādamas stāstījums par genomu testu pielietojumu piena un gaļas lopkopībā ģenētiskā progresa veicināšanai. Tālāk tika apmeklēta SIA “Pienjāņi”, kur tiek pētītas bioloģiskās augu aizsardzības metodes augļu dārzā. Viesi atzinīgi novērtēja faktu, ka bioloģiskās produkcijas pārdomātais vizuālais noformējums un labā kvalitāte nodrošina pastāvīgu realizāciju ekskluzīvos tirdzniecības tīklos. Kurzemē mācību vizītes dalībniekus patīkami pārsteidza šķirņu daudzveidība un gaļas liellopu apsaimniekošanas kvalitāte bioloģiskā saimniecībā “Lāses AM”, kur lopkopības sektora vadītāja Dace Meldere pastāstīja par darbu un iesaisti lopkopības demonstrējumos. Simonas Zanderes piemājas dārzkopības saimniecībā tiek realizēts demonstrējums par gurķu audzēšanu atšķirīgos substrātos, saražotā un pārstrādātā produkcija ieguvusi atzinīgu novērtējumu “Novada Garšas” konkursos. Tukuma novadā eksperti no Ukrainas apmeklēja piena lopkopības saimniecību SIA “Kalnāji”, kur notiek demonstrējums par slaucamo govju genotipa un ēdināšanas kvalitātes ietekmi uz piena produktivitātes rādītājiem.

LLKC demonstrējumu projekta koordinatores un vadītājas Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa un augkopības konsultante Ilze Skudra – novērtēja grupas interesi par aktualitātēm nozarē un pieredzes pārņemšanas iespējām. Vizītes noslēgumā LLKC Mācību un demonstrējumu  saimniecībā “Lielozoli”, kur arī tiek realizēts demonstrējums par dažādu bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metožu salīdzināšanu ilggadīgajos zālājos, tika pārrunāts nedēļas laikā redzētais un gūts ieskats Eiropas Lauku konsultantu asociācijas sertifikācijas sistēmā CECRA.

Eiropas Lauku konsultāciju dienestu pieredze rāda, ka ir ļoti svarīgi stiprināt ne tikai konsultantu  profesionālās zināšanas, bet arī sociālās un komunikācijas prasmes, kas būtiski uzlabo kopējo sadarbību starp konsultantu, zemnieku un zinātnieku, un veicina ātrāku inovāciju ieviešanu saimniecības līmenī. Tāpēc, organizējot mācību programmu ukraiņu konsultantiem, papildus profesionālajiem zināšanu blokiem piedāvājām ieskatu arī mūsu konsultantu apmācību programmās, kas saistītas ar sociālo un komunikācijas prasmju uzlabošanu.

Mihailo Višņovskis, augkopības konsultants no Ļvivas konsultāciju dienesta: “Viens no nosacījumiem Ukrainas pievienošanai Eiropas Savienībai lauksaimnieciskās ražošanas jomā ir konsultāciju pakalpojumu sniegšana ražotājiem. Lauksaimniecības konsultanta veiksmīgs darbs proporcionāli atkarīgs no diviem galvenajiem faktoriem – profesionalitātes un spējas mācīt pieaugušos. Tieši ar mērķi paaugstināt kompetenču līmeni un apgūt praktiskās iemaņas pieaugušo izglītības jautājumos tika organizēta mācību un pieredzes apmaiņas vizīte uz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru Ukrainas konsultantiem, kuri pārstāv 11 Ukrainas reģionus. Latvijas kolēģu atbalsts Ukrainas konsultatīvā dienesta attīstībā ir daļa no lielā atbalsta, ko šodien sniedz Latvijas iedzīvotāji Ukrainai. PALDIES mūsu draugiem un sadarbības partneriem, esam neuzvarami, kad esam kopā.”

Mikola Nadraga, Dņepropetrovskas konsultāciju dienests: “Mēs ieraudzījām, ka Latvijā darbojas šis trīspusējais sadarbības modelis starp zemnieku, konsultantu un zinātnieku, un konsultants kā vienojošais posms šajā sadarbībā ir ļoti svarīgs. Zemniekam ir vieglāk strādāt ar zinātniskajām inovācijām ar  konsultanta palīdzību, jo ilgtermiņa sadarbība ir pierādījusi, ka konsultants ir ieinteresēts un rūpējas par zemnieka izaugsmi, un viņam var uzticēties. Konsultants spēj praktiski nodrošināt zinātniskā pētījuma ieviešanu praksē pa soļiem un izsekot no inovācijas ieviešanas līdz rezultātam. ”

Ivans Paņkivs, Ukrainas Nacionālās lauksaimniecības konsultantu dienestu apvienības prezidents: “ Šajā mācību braucienā mēs varējām ieraudzīt zemnieka, konsultanta un zinātnieka sadarbību. Šī ir ļoti aktuāla tēma mūsu valstī, tas palīdzēs mums satuvināt zemnieku un konsultantu, un ļaus zinātniskajiem līdzstrādniekiem veikt praktiskus izmēģinājumus, šādā veidā palīdzot attīstīties Ukrainas zemniekam, laukiem un visai valstij. To, ko mēs redzējām šajā vizītē Latvijā, mēs vēlamies pakāpeniski ieviest arī Ukrainā. ”

Vizīte notika LR Ārlietu ministrijas atbalstītā attīstības sadarbības projekta “Mazo un vidējo lauksaimnieku konkurētspējas veicināšana, izmantojot Lauku demonstrējumu metodi inovācijām un zināšanu pārnesei augkopībā un lopkopībā” ietvaros.

Līga Mellupa,
LLKC projektu vadītāja

Foto Galerija: