Jūs atrodaties šeit

Iznācis “Lauku Lapas” maija numurs

Augkopība
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā rubrikā “ES atbalsts 2023” turpinām skaidrot jaunos nosacījumus – šoreiz precizēta informācija ar buferjoslu un laukmaļu apsaimniekošanu, kā arī Zemkopības ministrijas skaidrojumi par situāciju kopumā.

Ziņa arī par to, kā šogad plānoti lielākie “Novada Garšas” pasākumi Latvijā, sākot ar 20. maiju Bērzciema senajā Tarotavā. Kā arī informācija mazajām lauku saimniecībām, kā pieteikties uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Labās pieredzes stāsti: par Ventspilī īstenoto projektu “Vai zini, kā rodas cālītis?” (saīsināti no žurnāla “Latvijas Lopkopis”);  Kandavas Vīna nama un mājražotāju kopdarbību; piemājas saimniecības “Bērzāji” drosmīgo ideju īstenošanu Penkules pagastā.

Turpinām stāstu arī par to, kā robotika maina lauksaimniecību.

Dārzkopības sadaļā – par sekmīgas augļu koku stādīšanas priekšnosacījumiem.

No grāmatvedības – par individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību pienākumu sagatavot gada pārskatu.

Mežsaimniecības sadaļā: kā ierobežot invazīvās augu sugas mežā?

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – kā tiks turpināts atbalsts Ukrainas atbalstam un ka mūsu reģionā, par laimi, joprojām ir maz produktu ar pesticīdu atliekvielām.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA Nr. 5 (218)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore