Jūs atrodaties šeit

Laukaugu ražas prognozēšana

Ik gadu no maija līdz oktobrim reizi mēnesī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti veic kultūraugu sējumu un kartupeļu stādījumu apsekojumus visos Latvijas reģionos, lai laukaugu ražas prognozēšanas darba grupā, kuras sastāvā ir Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, Zemkopības ministrijas, un zinātnisko institūciju speciālisti, sagatavotu un apstiprinātu prognozētas ražības galvenajām desmit kultūraugiem - ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem.