Jūs atrodaties šeit

Iznācis “Lauku Lapas” aprīļa numurs

Augkopība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā plašāk stāstām par konkursa “Laukiem būt!” finālu un iepazīstinām ar uzvarētāju idejām.

Publicējam informāciju par rezultātiem LLKC organizētajos demonstrējumos augkopībā: laukaugu slimību ierobežošana, izmantojot programmu “Vesels augs”, un smiltsērkšķu stādījumu pārbaudījumi aizvadītajā sezonā.

Labās pieredzes stāsti: “Lapsas Mājas siera” pieredze Ogrē un Mācītājmuižas atjaunošana Engurē – “Pērle rada”.

Mežsaimniecības sadaļā: aktuālākais medību noteikumu grozījumos.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” – EK rosina paaugstināt tarifus Krievijas un Baltkrievijas graudu produktiem; EK priekšlikumi Kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanai.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 4 (229)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore