Jūs atrodaties šeit

Notiks lauka diena par augsnes bezapvēršanas tehnoloģijām

Augkopība
Projekti

LLKC 23. septembrī notiks lauka diena “Augsnes apstrādes tehnoloģijas z/s “Strazdi””, Kroņaucē, Tērvetes novadā. Šajā lauka dienā būs iespēja iepazīties ar z/s “Strazdi”  augsnes apstrādes tehnoloģijām un tikties ar projektā iesaistītajiem lauksaimniekiem, AREI zinātniekiem, LLKC augkopības speciālistiem un citiem interesentiem, lai diskutētu par vidi saudzējošām augsnes apstrādes tehnoloģijām.

Lauka diena tiek rīkota projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”, kura mērķis ir, attīstot zemkopības sistēmas, padarīt augkopības ražošanu konkurētspējīgāku un videi draudzīgāku mainīgās lauksaimniecības politikas apstākļos. Projekts tiek īstenots no 07.11.2019. līdz 31.01.2023., un tā vadošais partneris ir AREI. Plašāk par projektu:

http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-projekti/istenos-progresivas-augkopibas-projektu

Dalība seminārā – bez maksas, tikai ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 18. septembra pulksten 18.00 pie lauka dienas koordinatores Maijas Sirvides, e-pasts: maija.sirvide@llkc.lv; tālr. 29553548. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās semināram ir noslēgusies. Grupa ir nokomplektēta.

Pielikumā programma.

Lauka dienas laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Projekts  (Nr.19-00-A01612-000011) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Foto Galerija: