Jūs atrodaties šeit

Notikusi lauka diena par ziemas kviešu šķirņu maisījumiem

Augkopība

Jēkabpils novada Atašienes pagasta SIA “Jaunkrasti SP” jūnija beigās aizvadīta demonstrējuma lauka diena „Ziemas kviešu šķirņu maisījumu ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums”. Cik aktuāla ir šī tēma?

Saimniekojot videi draudzīgi un pielāgojoties mainīgiem audzēšanas apstākļiem, gan zinātniekus, gan praktiķus interesē, kā palielināt augu konkurētspēju. Latvijas un ārzemju zinātnieki jau veikuši izpēti par ģenētiskās daudzveidības palielināšanas iespējām, bet vēl daudz neskaidru jautājumu par šķirņu mijiedarbību, par praktiskām maisījumu veidošanas metodēm. Par to, ka šķirnes izvēlei ir svarīga nozīme graudkopībā, liecināja lauka dienas dalībnieku interese par SIA “Scandagra Latvia” agronomes Līgas Balodes prezentāciju un līdzpaņemtajiem dažādu šķirņu graudaugiem. Teorētiskajā daļā viņa pastāstīja par šo šķirņu īpašībām un izvēli atbilstoši Latgales reģiona audzēšanas apstākļiem. Bija jāatbild arī uz dalībnieku jautājumiem. Jaunas šķirnes iegāde ir ieguldījums saimniecības peļņai,  ja vien tiek ievērotas audzēšanas rekomendācijas.

Kādi atzinumi būs par šķirņu maisījumiem? Nu jau otro gadu SIA “Jaunkrasti SP” tiek ierīkots demonstrējums ar mērķi salīdzināt un izvērtēt ziemas kviešu šķirņu ’Skagen’ un ’Zeppelin’ maisījumu un atsevišķi sētu šo šķirņu produktivitāti un kvalitāti.

Demonstrējumam ir 4 varianti:

1.  standarta paņēmiens – ziemas kviešu šķirne ’Skagen’;

2.  ziemas kviešu šķirņu ’Skagen’ un ’Zeppelin’ sēklu maisījums 50%+50%;

3.  standarta paņēmiens – ziemas kviešu šķirne ’Zeppelin’;

4.  ziemas kviešu šķirņu ’Skagen’ un ’Zeppelin’ sēklu maisījums 60%+40%.

Lauka dienā saimniecības īpašnieks Sandris Podnieks pastāstīja par saimniecību, audzētajiem kultūraugiem un tehnoloģiju, kā arī par demonstrējuma laukā veiktajiem darbiem, bet LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Anita Putka – par novērojumiem un rezultātiem. Ar 2023. gada rezultātiem var iepazīties LLKC mājaslapā 7. novembra publikācijā. Šī gada novērojumi turpinās.

Lauka dienas praktiskajā daļā saimniecībā lauksaimniecības zinātņu doktors Jānis Vigovskis analizēja graudaugu audzēšanas tehnoloģijas. Atašienes pagasta lauki nav viendabīgi, arī demonstrējuma lauka atsevišķās vietās augu attīstība atšķīrās. Tam tika meklēti iemesli un skaidrota esošā situācija, lai neveidotos blīvi laukumi, kur augsnē tiek kavēts mitruma režīms. Jānodrošina irdena, strukturēta augsne, lai nebūtu blīva augsnes aramkārtas apakškārta. To var sasniegt ar piemērotu augsnes apstrādi.

VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākās inspektores Ineses Liepiņas vadībā demonstrējuma laukā tika noskaidrota kaitēkļu un slimību izplatība. Dalībniekiem praktiski iesaistoties, viņa pastāstīja un parādīja, kā tiek veikti kaitīgo organismu novērojumi un to uzskaite. Ar inspektoru veiktajiem novērojumiem var iepazīties VAAD mājaslapā integrētās augu audzēšanas un kaitīgo organismu monitoringa sadaļā, izvēloties sev interesējošo kultūraugu un tuvāko apvidu. Lai gan  demonstrējuma laukā jau bija lietots fungicīds, atsevišķas slimību pazīmes bija novērojamas. Varēja konstatēt dzeltenplankumainības pazīmes, uz atsevišķiem augiem – brūno rūsu.

Noslēgumā raisījās diskusija par dažādiem šī gada novērojumiem saimniecību laukos un pielietotajiem risinājumiem ražas iegūšanai. Ražas līmeni ietekmē daudzi faktori. Vai arī graudaugu šķirņu maisījumiem ir kāda nozīme un vai šķirņu ģenētiskā daudzveidība sējumos nodrošina ražas  stabilitāti? Par to varēs uzzināt, sekojot turpmākajai demonstrējuma gaitai un rezultātiem. Demonstrējums turpināsies līdz 2025. gada rudenim.

Karsti… bet ir arī ieguvumi: jauna informācija par SIA “Scandagra Latvia” graudaugu šķirnēm, informācija par šī gada slimību un kaitēkļu izplatību, ieteikumi graudaugu audzēšanas tehnoloģijas izvēlē, zemnieku tikšanās klātienē un savstarpēja domu apmaiņa.

Paldies lektoriem Jānim Vigovskim, Līgai Balodei, Inesei Liepiņai, saimniekam Sandrim Podniekam un, protams, pasākuma apmeklētājiem par aktīvu līdzdarbošanos.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. 10.2.1.-20/22/P15. Demonstrējuma tēma: „Ziemas kviešu šķirņu maisījumu ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums” (15. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante

Foto Galerija: