Jūs atrodaties šeit

Ražas plāno lielākas nekā pērn

Augkopība

Jūnija beigās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultanti veica vasarāju sējumu novērtēšanu. Speciālisti atzīst, ka būtisku ietekmi uz ražas potenciālu atstājis atšķirīgais siltuma un mitruma nodrošinājums reģionos, tāpat arī pastiprināta kaitēkļu izplatība graudaugos un rapsī. Tomēr ražas tiek plānotas augstākas, kā tās izskatījās pērn, kad bija iestājies ilgstošs sausums.

Vidzemes reģionā līdz ar mitro pavasari vasarāju sēja tika uzsākta tikai maija sākumā. Vēlu sētie mieži ir maz sacerojuši, auzās vērojamas laputis. Vasaras kvieši saceroja labi, blīvākos sējumos vērojama miltrasas izplatība. Kartupeļiem mitrums ir optimāls bumbuļu veidošanai.

Kurzemē mitruma nodrošinājums ir lokāls, ir vietas, kur lietus nav bijis, un sausums vairāk apdraud augu attīstību. Griķi ir labi saauguši, lai gan atkarībā no sējas laika ir ļoti atšķirīgas attīstības stadijas.

Latgalē, salīdzinot ar pārējiem reģioniem, vairāk bija novērojums sausums, līdz ar to arī ražas līmenis tiek prognozēts zemāks. Vasarāju augu attīstībā ir lielas atšķirības atkarībā no sējas laika gan vasaras rapsim, gan griķiem.

Inese Magdalenoka, LLKC Preiļu KB augkopības konsultante: “Preiļu pusē agrāk sētie vasarāji ir labāk attīstījušies nekā vēlāk sētie. Vasaras rapša ražas potenciālu būtiski ietekmējuši kaitēkļi, it īpaši krustziežu spīdulis un sēklu smecernieks. Griķu attīstība ir nevienmērīga, agrāk sētie jau zied. Savukārt kartupeļi ir labi attīstījušies.”

Ilze Skudra, LLKC augkopības konsultante: “Novērtējot vasarāju attīstību Zemgales reģionā, var atzīmēt, ka graudaugiem pavasara mitruma nodrošinājums veicināja cerošanu, bet vēlāk –  līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos – augi intensīvi sāka stiebrot un atmeta izveidojušos sāndzinumus. Rezultātā samazinājās produktīvo stiebru skaits. Vasaras rapsim siltums un mitrums nodrošināja sazarošanos un labas ražas veidošanos.”

Jūnijā veiktie vasarāju apsekojumi liecina, ka vasaras kviešu ražība varētu būt 3,6 t/ha; auzām – 3,0 t/ha, vasaras miežiem – 2,9 t/ha, vasaras rapsim – 1,5 t/ha, griķiem – 1,0 t/ha, kartupeļiem – 23,0 t/ha.


Plašāka informācija: Andris Skudra, mobilais tālrunis 29445090.

LLKC Augkopības nodaļa

 

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 “Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība”. Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas vienpadsmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, ziemas un vasaras tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī.