Jūs atrodaties šeit

Ražas prognozēšanas rezultāti jūlijā

Augkopība

Jūlijā ražas prognozēšana tika veikta ziemāju labībām – ziemas kviešiem, rudziem, tritikālei un ziemas rapsim. Diemžēl jāsecina, ka pārlieku augstas ražas šogad nav gaidāmas.

Maijā veicot pirmo ziemāju sējumu apsekojumu, šķita, ka pārziemojušie un nepārsētie lauki ir labā stāvoklī, augu biezība optimāla un augsts ražas potenciāls, tomēr šobrīd lauki vairs neizskatās tik cerīgi, īpaši tas attiecināms uz ziemas rapša sējumiem – ziemā cieta rapšu sakņu sistēma, tādēļ tagad tie izretojušies, bet tukšās vietas aizaugušas ar nezālēm. Lai iznīcinātu nezāles un varētu laukus novākt, lauksaimnieki jau lieto herbicīdus vai arī desikantus, bet šajos nosmidzinātajos rapša laukos jārēķinās ar lielākiem ražas zudumiem.

Pārlieku labas ražas nav gaidāmas arī graudaugu ziemājiem, kuri veido lielāko īpatsvaru Latvijas kopējā graudaugu ražas bilancē. Izņēmums ir rudzi, kuri šogad atšķirībā no citiem graudaugiem pārziemoja ļoti labi, tāpēc gaidāmas pēdējo gadu laikā augstākās ražas, atliek vien cerēt, ka spēcīgi vēji un lietus tos nesagāzīs veldrē. Ziemas kviešos augi ir mēģinājuši kompensēt ziemā izkritušos, bet, vienalga, ražas tomēr būs zemākas kā iepriekšējos gados.

Augustā tiks veikta pēdējā vasarāju labību prognozēšana un apkopota informācija par jau ievāktajām ziemāju ražām.

 

Laura Kirsanova,

LLKC Augkopības nodaļa

Pievienot komentāru