Jūs atrodaties šeit

Starpkultūru salīdzinājums lauka dienā Saldus pusē

Augkopība

Augsnes auglības saglabāšana un uzlabošana ir ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatā. Viens no veidiem, kā nodrošināt un piesaistīt augsnē esošās barības vielas, ir starpkultūru audzēšana. To ieviešana augu sekā gūst arvien lielāku popularitāti – ar tauriņziežu palīdzību iespējams dabiskā veidā piesaistīt slāpekli, tādējādi samazinot nepieciešamību izmantot rūpnieciski ražotus mēslošanas līdzekļus, ierobežot nezāļu izplatību, kā arī pamatkultūrai neradniecisku augu sējums pārtrauc kaitēkļu un slimību izplatību.

2022. gada novembrī tika uzsākts projekts, kura mērķis ir praktiski nodemonstrēt dažādu starpkultūru maisījumu audzēšanas ietekmi uz pēckultūru, kā arī izvērtēt reģiona klimatiskajiem apstākļiem piemērotāko starpkultūru maisījumu audzēšanu. Projekts noslēgsies 2025. gada septembrī.

Projektā iesaistīta zemnieku saimniecība “Briežkalni” (Madonas novads) un zemnieku saimniecība “Grāveļi” (Saldus novads), kā arī sadarbības partneri LBTU un biedrība Zemnieku saeima.

LLKC Saldus konsultāciju birojs sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Grāveļi” 2023. gada pavasarī demonstrējuma laukā iesēja vasaras kviešus  ‘Akvilon’. Pēc kviešu nokulšanas  augsne tika diskota 8–10 cm dziļumā un tika ierīkoti 4 demonstrējuma lauki:

  • 1. variants – starpkultūras augu maisījums bez tauriņziežiem (SIA “Krastmaļi sēklas”) maisījums “Starpkultūra” (eļļas rutks 50%, sinepes 40%, facēlija 10%); izsējas norma 10 kg/ha.
  • 2. variants – starpkultūras augu maisījums ar tauriņziežiem 50% (SIA “Latvijas šķirnes sēklas”) maisījums Zaļai zemei S2 (eļļas rutks 25%, baltās sinepes 10%, griķi 15%, vasaras vīķi 35%, sējas zirņi 15%); izsējas norma 20 kg/ha.
  • 3. variants – starpkultūras augu maisījums ar tauriņziežiem 20–30%, (SIA “Latvijas šķirnes sēklas”) maisījums Zaļai zemei S6 (griķi 30%, viengadīgā airene 15%, vasaras vīķi 30%, auzas  25%); izsējas norma 20 kg/ha.
  • 4. variants – kontrole-rugaine.

Novembra sākumā ikviens interesents tikai aicināts uz lauka dienu, lai iepazītos ar projekta teorētisko daļu, kā arī apmeklētu demonstrējuma lauku.

Teorētiskajā daļā LLKC augkopības konsultante Ilze Skudra iepazīstināja dalībniekus ar projektu, Sarmīte Rancāne, Ph. D., LBTU vadošā pētniece, stāstīja par starpkultūru maisījumos iekļauto tauriņziežu nozīmi augsnes bioloģisko procesu uzlabošanā.

LLKC Saldus biroja augkopības konsultante Karīna Deņisova un zemnieku saimniecības “Grāveļi” īpašnieks Armands Bērziņš dalījās pieredzē un secinājumos par demonstrējuma ierīkošanu un turpmākajiem plāniem.

Teorētiskās daļas noslēgumā SIA “Krastmaļi sēklas” īpašnieks Mārtiņš Flaksis dalījās savā pieredzē un ieteikumos par starpkultūru audzēšanu.

Lauka dienas praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt demonstrējuma laukus. Lai novērtētu katras starpkultūras attīstību un biomasu, 2023. gada oktobra beigās tika noteikta biomasa katram no variantiem trīs vietās 1 m2 platībā. Iegūti rezultāti:

  • 1. variants SIA “Krastmaļi sēklas” maisījumam “Starpkultūra” – 0,470 kg/m2;
  • 2. variants maisījums Zaļai zemei S2 – 0,390 kg/m2;
  • 3. variants maisījums Zaļai zemei S6 – 0,290 kg/m2.

Saimnieks Armands Bērziņš atzīst, ka zemā biomasa iegūta, jo starpkultūra iesēta par vēlu, tā kā vasaras lietavas kavējušas lauku nokulšanu. Viņš arī secina, ka nevar paļauties uz izsējas normas rekomendācijām, kuras norādītas uz iepakojumiem – sēklu bijis par maz. Saimnieks secinājis, ka visefektīvāk zaļmēslojumu nodrošina baltais āboliņš, šim apgalvojumam piekrīt arī SIA “Krastmaļi sēklas” īpašnieks Mārtiņš Flaksis.

Demonstrējuma nākamajā gadā tiks novērtētas pēckultūras ražas izmaiņas atkarībā no starpkultūras varianta.

Paldies z/s “Grāveļi” īpašniekam Armandam Bērziņam par sadarbību projekta īstenošanā, lektoriem par sniegtajām zināšanām, kā arī lauka dienas dalībniekiem par izrādīto interesi.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/22/P29. Demonstrējuma tēma  „Dažādu starpkultūru maisījumu audzēšana, ietekme uz augsnes auglību un pēckultūras ražu dažādos Latvijas reģionos” (14. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Karīna Deņisova,
LLKC Saldus biroja augkopības konsultante

Foto Galerija: