Jūs atrodaties šeit

Zināšanas un kontakti – lieliska bioloģiskās lauksaimniecības mācību buķete

Augkopība

Mēneša sākumā, atzīmējot mācību noslēgumu, Limbažu pagasta z/s Paldaži sanāca profesionālās izglītības programmas Bioloģiskā lauksaimniecība dalībnieki. Viņus pie sevis uzņēma saimnieks Andrejs Kovaļovs, viens no šī kursa beidzējiem. Šos Lauku atbalsta dienesta finansētos bioloģiskās lauksaimniecības kursus organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Limbažu birojs. 180 stundu ilgais kurss noslēdzās maija vidū, un visi 20 kursanti saņēma apliecinājumu par programmas pabeigšanu. Savukārt tie, kuri vēlējās saņemt arī profesionālās pilnveides izglītības apliecību, kārtoja eksāmenu.

Programmas 180 stundu laikā kursanti gan teorētiski, gan praktiski apguva bioloģiskās lauksaimniecības pamatus, gūstot zināšanas lopkopībā, tostarp aitu audzēšanā un biškopībā, kā arī augkopībā, tai skaitā augļu un dārzeņu audzēšanā, graudkopībā. Mācību praktiskās daļas laikā kursanti apmeklēja dažādu nozaru bioloģiskās saimniecības Limbažu novadā.

– Tur viņi guva pieredzi un ieskatu, kā un ko dara citi. Tas bija vērtīgi. Dalībnieki citādi tik daudz saimniecību un tik dažādu pieredzi nebūtu iepazinuši, – pastāstīja Limbažu biroja projektu vadītāja Jautrīte Legzdiņa. Viņa bija gandarīta, cik ļoti kursa dalībnieki sadraudzējās un kļuva par komandu. – Ir tik labi klausīties viņu stāstītajā, ko kursi devuši un likuši uz daudz ko palūkoties citādi. Tāpat priecājos dzirdēt, kā viņi iegūtās zināšanas izmanto. Tas silda sirdi, – atklāja kursu organizatore J. Legzdiņa. Pēc kopējas sanākšanas pie A. Kovaļova nolemts rīkot arī nākamo tikšanos, šoreiz Augstrozē, kur pārējos uzņems cita mācību dalībniece.

– Limbažu birojs īpaši izceļas ar atsaucību un profesionalitāti. Viņi gatavi palīdzēt un iesaistīties, – LLKC Limbažu biroja kolektīvu un tā darbu novērtēja A. Kovaļovs. – Ļoti pārdomāta saturiskā programma, vērtīgas praktiskās nodarbības un ļoti labi izmeklētas saimniecības, ko apmeklējām. Tādiem iesācējiem kā man bija ļoti vērtīgi gūt ieskatu bioloģiskajās saimniecībās, redzēt piemērus, kā var saimniekot, – kursos saņemtos ieguvumus novērtēja Andrejs un piebilda, ka LLKC kursi viņam sniedza arī ieskatu bioloģiskās saimniekošanas jomā novadā. Ja ne mācības, tāda apbraukāšana nebūtu notikusi. – Liels ieguvums ir arī iepazīšanās un kontaktu veidošana, tostarp ar citiem kursa dalībniekiem. Kopā ar gūtajām zināšanām tā ir lieliska buķete, – raksturoja z/s Paldaži saimnieks.

Starp citu, kursa dalībnieki izveidojuši savu WhatsApp grupu, kurā gan palīdz risināt kādus jautājumus un apmainās pieredzē, gan cits citam raksta atbalstošus vārdus. – Tas ir ļoti svarīgi – zināt, ka neesi viens. Ja rokas nolaižas, “iemet” čatā, ka nekas nesanāk un viss apnicis. Un kāds atbild, ka viņam ir vēl sliktāk. Arī no kopīgiem pārdzīvojumiem veidojas kopības sajūta un savukārt caur to – komūna.

Bioloģiskās lauksaimniecības mācības A. Kovaļovam lika citādāk paraudzīties uz savu saimniecību un to, kā viņš turpmāk vēlas to attīstīt. Gūtas ne tikai zināšanas, kā pareizi darīt šo vai to, bet arī ilgtermiņā īstenojamas idejas. Viņš šobrīd nodarbojas ar biškopību, bet vēlas attīstīt arī pieredzes tūrismu. Proti, ļaudīm, īpaši jauniešiem, iespējams darot apgūt jaunas praktiskas iemaņas, kas gan liek citādāk domāt, gan rada pārliecību par sevi un savām spējām. Piemēram, viņdien kāda jauniete Paldažos pirmoreiz pļāvusi ar izkapti. – Kad koncentrējam savas domas uz nodarbi, ko veicam, rodas tāds kā bezdomu stāvoklis, kas palīdz cilvēkam atslēgties no ikdienas rūpēm. Tieši tas ir pieredzes tūrisms. Cilvēki kā palīgi iesaistās lauku darbos, un tas ir vērtīgi abām pusēm, – skaidroja A. Kovaļovs. Viņš savā apkārtnē jeb pa t. s. Paldažu ieleju vada nelielas ekskursijas, iepazīstinot dalībniekus ar vietas interesanto vēsturi, saistību ar līviem, kā arī apkaimes īpašajām vietām, piemēram, Paldažu Stounhendžu jeb milzīgu akmeņu veidojumu, kas, visticamāk, datējami ar tādu pašu periodu kā Limbažu pagastā esošie dažus tūkstošus gadu senie Buļļumuižas senkapi – akmens krāvumi. – Ir svarīgi cilvēkiem stāstīt un atgādināt, ka mēs te esam jau sen un mums ir kolosāls mantojums, – teica sarunbiedrs. Pēc izzinošā pārgājiena dalībnieki pulcējas Paldažu sētā, ietur pusdienas un iesaistās kādos lauku darbos. Drīzumā gaidāms nākamais šāds pārgājiens. Starp citu, šovasar Paldaži piedalīsies arī pasākumā Mājas kafejnīcu dienas.

Viens no bioloģiskās lauksaimniecības kursu dalībniekiem bija arī rīdzinieks Oskars Marcinkēvičs. Abi ar sievu nesen iegādājās īpašumu Viļķenes pagastā un ilgtermiņā savu dzīvi saista ar šo pusi. Īpašums vairāk nekā trīsdesmit gadus bijis pamests, taču tajā ir skaists vecs augļu dārzs, varenu ozolu, ošu un liepu aleja. Saimnieki jauniegādāto īpašumu palēnām sakopj. – Mums ir tikai 2,14 ha, kas ir par daudz mazdārziņam, bet zālājam pat ļoti par daudz, – stāsta O. Marcinkēvičs. Sākuši domāt par neliela ģimenes biznesa attīstīšanu, ilgtermiņā radot kaut ko vērtīgu un paliekošu, nodrošinot sev arī vecumdienas. Abiem ar sievu ir pieredze uzņēmuma vadībā, taču par lauksaimniecību bijusi pavisam virspusēja saprašana. Programma Bioloģiskā lauksaimniecība viņiem bijusi ļoti vērtīga. – Tagad, kad ieguvām vismaz pamatsaprašanu par bioloģisko lauksaimniecību, radās skaidra vīzija, kā vēlamies attīstīt sava īpašuma lauksaimniecisko daļu, – atklāja sarunbiedrs. Saimnieki iecerējuši attīstīt viesu namu, piesaistot klientus ar baltalkšņu mežu, skaistu iekoptu veco un jauno augļu dārzu, dekoratīvajiem stādījumiem un iespēju sezonā baudīt dažādas ogas un citus augļus, kā arī piedāvāto pārstrādāto produkciju. Patlaban īpašnieki pēc bioloģiskajiem principiem ielabo lauksaimniecības zemi, kurā nākamgad iecerējuši veidot ilggadīgos stādījumus. O. Marcinkēvičs plānojis pieteikties arī pasākumā Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās, cerot uz atbalstu darbiem nepieciešamās tehnikas iegādē. – Šie kursi bija vērtīgi tieši ar to, ka tie parādīja, kā darīt. Vērtīgi, ka mums bija praktiskās nodarbības – braucām uz citām saimniecībām. Pāris bija tādu, kas savā laikā veidojušās tieši kā ģimenes uzņēmumi. Mani tas ļoti uzrunāja un iedrošināja iet mūsu izvēlēto ceļu. Iedvesma ir, jādara, un tad jau sanāks, – šādu pārliecību pauda Limbažu biroja organizēto mācību dalībnieks, novērtējot arī lielisko mācību kolektīvu. – Bija daudz jauno, kam ap trīsdesmit gadu, tāpat mana vecuma dalībnieki, kā arī cilvēki, kuriem vairāk par sešdesmit. Mūsu kursā vienam dalībniekam nesen apritēja astoņdesmit gadu, – uzskaitīja sarunbiedrs.

LLKC Limbažu biroja projektu vadītāja J. Legzdiņa solīja – ja būs dalībnieku interese, nākampavasar tiks organizēts vēl viens bioloģiskās lauksaimniecības kurss. Daži interesenti tam jau pieteikušies, bet vietas vēl ir, jo, lai mācības varētu notikt, nepieciešami 20 kursanti. Konsultāciju biroja pārstāve atgādināja, ka mācības ir bez maksas. Tiesa, to dalībniekam jāpierāda sava iesaiste lauksaimniecībā, piemēram, īpašumā jābūt zemei vai kādam no ģimenes locekļiem jābūt zemes īpašniekam.


Līga Liepiņa, laikraksts “Auseklis”

Foto: Jautrīte Legzdiņa, Andrejs Kovaļovs

Foto Galerija: