Jūs atrodaties šeit

Augsmes programma lauksaimniekiem “Laukiem zelt”

Lai uzlabotu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dažādos lauksaimniecības uzņēmumos, un atbalstītu uzņēmējus jauniem soļiem biznesā, no 2021.gada jūlija līdz 2024.gada martam vairāk kā simts saimniecības piedalās programmā “Laukiem zelt” kuru īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Programma “Laukiem zelt” tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta (LAD) pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”, kurā kopējais pieejamais finansējums ir viens miljons eiro.

Par programmu

“Katram uzņēmējam reiz pienāk brīdis, kad ir vēlme sasniegt nākamo līmeni. Mēs visi zinām, ka bez jaunām zināšanām un prasmēm, izkāpšanas ārpus komforta zonas un drosmes izvirzīt sev jaunus mērķus to izdarīt nav viegli. Visā pasaulē uzņēmēji izmanto konsultantu un biznesa menedžeru pakalpojumus, kuri var palīdzēt šajā ceļā. Mums ir patiess prieks šādu programmu uzsākt arī lauksaimniecības uzņēmumiem. Šis projekts ir paredzēts, lai uzņēmēji spētu drošāk doties pretī nākamajam līmenim biznesā, ar konsultantu un biznesa koordinatora ieteikumiem un attīstības uzdevumiem spēt uzlabot savas saimniecības izaugsmi, konkurētspēju un efektivitāti.” - projekta būtībā dalās  Terēze Riekstiņa, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja.

Programmas dalībnieki

Programmā piedalās vairāk kā simts lauksaimnieki ar vēlmi augt, attīstīties un uzlabot savu saimniecisko darbību. Gala labuma guvēji jeb konsultāciju saņēmēji ir juridiskas vai fiziskas persona, kuras veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kurām uz pieteikšanās brīdi apgrozījums lauksaimniecībā pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000  euro, bet nepārsniedz 70 000  euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu.

Programmas ieguvumi

Atbilstoši saimniecības specializācijai katrai saimniecībai tiek piesaistīts personīgais biznesa koordinators, kurš individuāli palīdz precizēt sasniedzamo mērķi un izveidot attīstības plānu tā īstenošanai. Turpmāko trīs gadu laikā ik mēnesi uzņēmējs saņem eksperta konsultācijas biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai vadībzinībās, ekonomikā, mežsaimniecībā, lopkopībā, augkopībā, grāmatvedībā un finanšu analīzē. Kopā ap 220 konsultāciju stundām ar 100% atbalsta intensitāti. Programmas mērķis ir sekmēt saimniecību izaugsmi un veicināt to konkurētspēju, saimniekot gudrāk un efektīvāk.

Konsultāciju nodrošināšana uzņēmumu izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumā “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldes un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” (ID Nr. ZM/2020/19_ELFLA). Noslēgts  08.04.2021. līgums starp LAD un LLKC  Nr. 10 2.1-20/21/P12. Projekta Nr.21-00-A00201-000001

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas sekmēšanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

Plašāka informācija pieejama arī visos 26 LLKC birojos. Papildu informācija: Terēze Riekstiņa, 29269931, tereze.riekstina@llkc.lv.

Pasākuma realizācija notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.