Jūs atrodaties šeit

Rēzeknes konsultāciju birojā aizvadīts darbīgs gads

Lauku attīstība

Gada izskaņā LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs veicis kopsavilkumu par paveikto divpadsmit mēnešu garumā. Ir vērts atskatīties un izvērtēt padarīto. Nemainīgi uzsverot zināšanu nozīmīgumu un informācijas pieejamību klientiem, ieskats dots attiecībā uz dažādiem organizētajiem mācību kursiem, informatīvajiem un izglītojošajiem semināriem. Birojā 2022. gadā minētajos pasākumos iesaistījušies 370 dalībnieki.

Mācību tēmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” apguva 20 dalībnieki. Bioloģiskā lauksaimniecība nav tik vienkārša,   kā reizēm tiek uzskatīts. Lai saimniekotu, ir jāizprot darbības pamatprincipi.

Pēdējos gados liela aktivitāte bijusi dalībai mācībās “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”. Šeit noteicošā loma ir prasībai par izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanu, ja apsaimniekotājs vēlas saņemt atbalstu par Eiropas Savienības nozīmes biotopu platībām. Pozitīvi, ka aizvien vairāk ir entuziastu, kuri saprot dabīgo zālāju vērtību, mācās, papildina zināšanas par to ierīkošanu, atjaunošanu kaut nelielās platībās. Divu dienu bezmaksas mācībām tika nokomplektētas četras grupas, kurās kopā  piedalījās un apliecinājumu ieguva 77 dalībnieki.

Jau ierasts, ka februārī, martā birojs aicina lauksaimniekus uz mācībām par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (AAL). Gan pamatapmācībām jaunas AAL lietotāju apliecības iegūšanai, gan zināšanu atjaunošanai, lai pagarinātu apliecību termiņu, tika nokomplektētas sešas grupas ar 130 klausītājiem kopā, kas ir salīdzinoši daudz. Aktivitāte šajās mācībās vienmēr bijusi, jo tā ir nepieciešamība.

Informatīvos seminārus lauksaimnieki īpaši gaida pirms katras jaunās lauku darbu sezonas vai arī tad, kad ir bijušas nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā, kā arī, ja tiek izsludināta kāda atbalsta programmas projektu atvēršanas kārta. Šajā gadā bijuši pieci informatīvie semināri ar kopējo klausītāju skaitu 128. Bijis viens izglītojošs seminārs ar 15 dalībniekiem tajā. Cilvēki uzsver, ka svarīgi atcerēties un sekot līdzi informācijai. Tas ne vienmēr izdodoties, jo ikdienas darbs prasa savu laiku un piepūli. Visoptimālākā sadarbība ir ar biroja klientiem. Daļa cilvēku nu ir ieraduši lietot sociālos tīklus, tajā skaitā arī regulāri pārskatīt LLKC mājaslapu. Kaimiņi un paziņas cits citam informāciju nodod savstarpējās sarunās.

Lauksaimniecība ir smaga joma, kur nepieciešamas specifiskas un plašas zināšanas. To līmenis nosaka cilvēka spējas izprast, analizēt, pieņemt lēmumus Sava veida prasības par konkrētu pamatapmācību kursu apgūšanu vai profesionālās izglītības nepieciešamību nosaka normatīvie akti, tomēr pieredze rāda, ka cilvēki ieinteresēti uzzināt ne tikai jaunāko, bet apgūt pašus pamatus konkrētā nozarē. Summējot zināšanas un pieredzi, tas ir labākais veids, kā strādāt efektīvāk.

Šis, 2022. gads, iesākās un pandēmijas dēļ turpinājās dažādu ierobežojumu rāmjos, tāpēc summēto rezultātu skaitliskā izteiksmē nebūtu korekti izmantot salīdzināšanai ar iepriekšējām sezonām, tomēr kopumā darbs turpinājās ar aktīvām darbībām. Klienti pozitīvi vērtēja iespējas piedalīties mācībās, semināros darboties tiešsaistē. Tā ietaupot laiku, kas būtu jāpavada ceļā. Dažreiz seminārus klausījušies, veicot neatliekamus ikdienas darbus. Tomēr savstarpējā tikšanās klātienē dod pozitīvākas emocijas.

Nākamais gads tuvojas ar lielām pārmaiņām, tāpēc biroja un klientu sadarbība būs vēl spraigāka. Novēlot visiem nezaudēt tieksmi pēc zināšanām, Rēzeknes biroja darbinieki ir pārliecināti, ka kopējais darbs turpināsies, un viss izdosies!

LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs

Foto Galerija: