Jūs atrodaties šeit

Zīdītājgovju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz teļu augšanu, attīstību

Lauku attīstība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2022/19ELFLA.

Tēma: Zīdītājgovju pirmās atnešanās vecuma ietekme uz to produktivitāti un teļu augšanu, attīstību. (LAD līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P14).

 

Mērķis: Salīdzināt un nodemonstrēt dažādu šķirņu zīdītājgovju pirmās atnešanās vecuma mainības ietekmi uz to atražošanas pazīmēm un teļu augšanu, attīstību.

Projekta Nr. 23-00-A00102-0000010.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2025. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: SIA “Lāses AM” SIA; LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāte); Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkojot demonstrējumu gaļas liellopu saimniecībā SIA “Lāses AM”, veidojot divas Šarolē (SA) un Aberdinanguss (AB) šķirnes zīdītājgovju grupas ar dažādu 1. atnešanās vecumu, noteikt abos atkārtojumos dzimušo teļu dzīvmasu un kontrolēt teļu augšanu un attīstību līdz 200 dienu un 365 dienu vecumam. Skaidrot, vai zīdītājgovju 1. atnešanās vecums  ietekmē to atražošanas rādītājus (starpatnešanās periodu (SAP) no 1. uz 2. laktāciju, auglību, % un atnešanās vieglumu.

Veikt rupjās barības sastāva analīzi un barības devu sastādīšanu zīdītājgovīm. Noslēgumā noteikt demonstrējuma ekonomisko novērtējumu, īpaši izvērtējot zīdītājgovju 1. atnešanās vecuma ietekmi uz teļu augšanu un zīdītājgovju atražošanas pazīmēm.

Tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizēta lauka diena reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: SIA “Lāses AM” dzīvnieku novietne “Kolumbi”, Kuldīgas novads. Kontaktpersona: LLKC, lopkopības kompetenču centra vadītāja, Anita Siliņa, e-pasts: anita.silina@llkc.lv,  tālr. 28601061.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.