Jūs atrodaties šeit

Apaļo kokmateriālu produktu cenu tendences

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC) sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MEKA), veicot apaļo kokmateriālu cenu monitoringu, secina, ka no 2024. gada janvāra līdz 2024. gada martam koksnes tirgū ir vērojams cenas kritums bērza, ozola un oša apaļo kokmateriālu sortimentiem, bet pārējo koku sugu apaļajiem kokmateriālu sortimentiem ir vērojams cenas kāpums, kur visizteiktākais cenas kāpums ir tieši skujkoku papīrmalkai.

Salīdzinot vidējās koksnes cenas no janvāra līdz martam, būtiskākais cenu kritums ir bērza, ozola, oša resnās un vidējās lietkoksnes sortimentiem, bet būtiskākais cenas kāpums ir priedes un egles papīrmalkas sortimentiem.

Laika posmā no janvāra līdz martam visstraujāk ir nokritusies cena bērza, ozola, oša resnajiem un vidējiem sortimentiem, bērza resnās lietkoksnes sortimenta cenas kritums ir 7,23 % (122,92 EUR/m3), bērza vidējās lietkoksnes sortimenta cenas kritums ir 9,82 % (111,88 EUR/m3). Ozola, oša apaļo kokmateriālu cenas kritums ir bijis visstraujākais, kur resnās lietkoksnes cenas kritums ir 11,32% (143,24 EUR/m3), vidējās lietkoksnes cenas kritums ir 19,80% (85,57 EUR/m3). Būtiski ir kāpušas priedes un egles papīrmalkas sortimenta cenas, kur priedes papīrmalkas sortimenta cenas kāpums ir 19,51 % (69,25 EUR/m3),  bet egles papīrmalkas sortimenta cenas kāpums ir 19,41 % (69,19 EUR/m3). Pārējo koku sugu sortimentiem cenas pēdējo trīs mēnešu laikā ir vienmērīgi kāpušas par vidēji 6,5% atkarībā no sortimenta ar +/- 3% novirzi no vidējā cenu kāpuma.

Šobrīd ir novērotas vidējās koksnes cenu svārstības, tai vairāk vai mazāk palielinoties, pat labam kokmateriālu tirgū cenas kāpj un tās saglabā tendenci palielināties ar atsevišķiem izņēmumiem, kā piemēram bērza, ozola, oša sortimentiem, kur situācija ir gluži pretēja un šo sortimentu cenas turpina samazināties. Pēdējo trīs mēnešu cenu izpēte liecina, ka no jūnija līdz martam procentuāli apaļo kokmateriālu lietkoksnes cenas ir mainījušās vidēji no 6,13 % kritumam līdz pat 6,40 % kāpumam mēnesī atkarībā no koku sugas:

  • Priedes zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 3,82% līdz 5,59%. Vidēji mēnesī cena kāpusi no 1,29% līdz 1,84%. Atkarībā no sortimenta.
  • Egles zāģbaļķu cenas ir kāpušas no 4,70% līdz 4,85%. Vidēji mēnesī cena kāpusi no 1,54% līdz 1,60%. Atkarībā no sortimenta.
  • Bērza zāģbaļķu cenas ir kritušas no -9,82% līdz -1,32%. Vidēji mēnesī cena nokritusies no -3,39% līdz -0,44%. Atkarībā no sortimenta.
  • Apses zāģbaļķu cenas ir kāpusi no 8,34% līdz 9,39%. Vidēji mēnesī cena kāpusi no 2,72% līdz 3,06%. Atkarībā no sortimenta.
  • Baltalkšņa tara kluču cenas ir kāpušas no 8,98% līdz 9,39%. Vidēji mēnesī cena kāpusi no 2,93% līdz 3,06%. Atkarībā no sortimenta.
  • Ozola, oša zāģbaļķu cenas ir kritušas no -19,80% līdz -0,62%. Vidēji mēnesī cena nokritusies no -6,89% līdz -0,14%. Atkarībā no sortimenta.
  • Papīrmalkas cenas ir kāpušas no 4,56% līdz 19,51%. Vidēji mēnesī cena kāpusi no 1,52% līdz 6,12%. Atkarībā no koku sugas.
  • Malkas cenas ir kritušas par -2,38%, un ozola, oša malkas cena ir kritušas par -0,62%. Vidēji mēnesī malkas cena kritusies par -0,79% un ozola, oša malkas cena kāpusi par -0,14%.

 

Artis Misiņš,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītājs