Jūs atrodaties šeit

Esmu īpašumā ieguvis mežu – ko tālāk?

Mežsaimniecība

Visiem zināms, ka mežu īpašumā iespējams iegūt dažādos veidos: saņemot kā dāvinājumu, mantojumu vai nopērkot. Reizēm gadās situācijas, kad mežs ir iegūts īpašumā, bet nav skaidrs, ko ar to darīt tālāk – apsaimniekot pašam vai labāk pārdot. Tomēr vispirms ir svarīgi sakārtot visus dokumentus un reģistrēt īpašumu Zemesgrāmatā.

Formalitātes – sākumā veicamie darbi

Pirmais uzdevums ir īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā. Ja iepriekš īpašums nav bijis ierakstīts Zemesgrāmatā, jānoskaidro, vai tam ir veikta precīza uzmērīšana, iespējams,  būs jāpieaicina sertificēts mērnieks, jo robežām ir jābūt sakārtotām un atbilstoši ierīkotām (redzamas robežzīmes jeb kupicas).

Nākamais uzdevums – pārliecināties, vai mežam ir veikta un spēkā esoša meža inventarizācija. Meža likums nosaka, ka meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija, un dati jāiesniedz Valsts meža dienestam (VMD), kas tos uzglabā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija, arī šie dati ir jāiesniedz VMD. Meža inventarizāciju drīkst veikt tikai sertificēti meža inventarizācijas speciālisti. Par to, vai darbiniekam ir sertifikāts, var pārliecināties VMD mājaslapā sadaļā Sākums>Darbības jomas>Meža īpašniekiem>Meža inventarizācija>Inventarizācijas veicēju saraksts.

Mācies – kur aitas, tur cirpēji!

Meža inventarizācija meža īpašniekam ir jāiemācās lasīt un saprast. Meža īpašniekam jāprot pieņemt sev un mežam visizdevīgākie un ilgtspējīgākie lēmumi. Nezinošs meža īpašnieks ir gards kumoss krāpniekiem, kas diemžēl joprojām eksistē. Pēc aktuālajiem datiem, pat neaizejot uz mežu, var pateikt, vai ir nogabali, kas sasnieguši ciršanas vecumu, vai ir platības, kur iespējams piesaistīt ES atbalstu, kur varētu veikt krājas kopšanas cirtes u. tml. Ja ir izcirtums, tad jāzina, vai tas var atjaunoties dabiski un vai obligāti valdošajai sugai jābūt priedei. Savukārt, ja dabiskā atjaunošanās jau notikusi, jāprot noteikt valdošo koku suga, tās vidējais augstums un koku skaits, kā arī iesniegt pārskatu par meža atjaunošanos Meža valsts reģistrā.

Kā to izdarīt? Noskatieties video instrukcijas VMD mājaslapā sadaļā Sākums>Darbības jomas>Meža valsts reģistrs>Video instrukcijas.

Izmanto konsultantu pakalpojumus

Ja vēlaties iegūt informāciju par meža apsaimniekošanu, var vērsties Meža konsultāciju pakalpojumu centrā (MKPC), kas konsultē un apmāca meža īpašniekus par meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī sniedz ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus visā valsts teritorijā. MKPC organizē seminārus un mācības, kur piedalās nozares profesionāļi, kuriem ikviens dalībnieks var uzdot savu jautājumu. MKPC piedāvā iespēju mācīties arī tālmācībā. Konsultācijas par meža apsaimniekošanu sniedz arī citi privātie konsultanti, mežizstrādes uzņēmumi, asociācijas un kooperatīvi. Katram, protams, ir sava darbības joma un specifika, kā arī samaksas piemērošanas kārtība. Pirms izvēlaties savu konsultantu, jānoskaidro tā reputācija, izpētot vairākas atsauksmes! Ja nevēlaties mācīties – var atrast uzticamu palīgu! Bieži gadās, ka nav laika vai ir kādi citi apstākļi, kas konkrētā brīdī neļauj mācīties. Tas nav iemesls, lai pārdotu savu īpašumu pirmajam pretimnācējam. Jāvēršas pie konsultanta vai jāatrod neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs, protams, rūpīgi pārliecinoties par viņa uzticamību, un jābūt pašam gatavam iesaistīties procesos savā mežā.

VMD mājaslapā ir pieejama sadaļa Meža īpašniekiem – izpētiet to!

MKPC piedāvāto pakalpojumu cenrādis ir pieejams mājaslapā www.mkpc.llkc sadaļā  Mežsaimniecība>Pakalpojumi, meklē MKPC maksas pakalpojumu cenrādis.

Rita Daščiora, 
MKPC Rīgas reģionālās nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante,

Foto: canva.com