Jūs atrodaties šeit

Meža īpašnieki un nozares speciālisti aicināti pieteikties mācībām

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus un meža nozarē nodarbinātos speciālistus uz apmācību kursiem visā Latvijā par sekojošām tēmām:

 • Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu kopšana ražības palielināšanai (pēc eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība “Meža atjaunošana un kopšana” darbam Latvijas valsts mežos)
 • Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu ražības celšana. Neproduktīvu audžu nomaiņa. Koksnes pieaugums
 • Eiropas Savienības atbalsts mežaudžu ražības palielināšanai
 • Noturīga mežaudze un mežaudzes audzēšanas riski
 • Meža sertifikācijas prasības meža apsaimniekošanā
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana privātajos mežos
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība (noslēgumā sadarbībā ar Pārtikas veterināro dienestu tiek izsniegta apliecība)
 • Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā, Meža valsts reģistrs, kartogrāfiskais materiāls
 • Meža īpašniekam nepieciešamās zināšanas meža apsaimniekošanā, meža apsaimniekošanas cikls
 • Meža hidroloģiskā režīma ietekmēšana
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids
 • Koksnes biomasas ieguve enerģijas ražošanai
 • Apaļo kokmateriālu uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana
 • Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem (pēc eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi)
 • Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana (t.sk. medību infrastruktūra, medību produkcijas tālāka pārstrāde: gaļa, ādas, trofeju apstrāde utt.)
 • Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana

Apmācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu „Silava”, LLU Meža fakultāti, Pārtikas veterināro dienestu un citu institūciju speciālistiem.  

Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Apmācību kursu dalībnieku vietu skaits ierobežots. Līdz ar pilnas apmācību grupas nokomplektēšanos tiks noteikti apmācību norises laiki.

Šobrīd plānoto kursu un apmācību vietas pieejamas šeit.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām obligāta.

Atkarībā no mācību programmas – mācības bezmaksas vai ar daļēju mācību maksu.

Plašāka informācija par apmācību programmām pieejama MKPC nodaļās vai pa tālruni 63050477.

Apmācības tiek organizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

PielikumsIzmērs
kursu_temas.pdf362.63 KB
planoto_apmacibu_saraksts.pdf207.86 KB

Pievienot komentāru