Jūs atrodaties šeit

Mežsaimniecības konsultanti piedalās apmācībās

Mežsaimniecība

No 27. līdz 28. septembrim un 4. oktobrī norisinājās mežsaimniecības konsultantu apmācības “Mežu apsaimniekošana, augošu koku uzmērīšana, novērtēšana”, kurās piedalījās arī “Meža konsultāciju pakalpojumu centra” konsultanti, lai pilnveidotu savas zināšanas un turpmāk sniegtu vēl kvalitatīvākus pakalpojumus meža īpašniekiem.

Mācības tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros. Apmācību galvenie mērķi ir vairot konsultantu zināšanas un kapacitāti konsultāciju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Šoreiz mežsaimniecības konsultanti savas zināšanas papildināja tādās tēmās, kā koksnes vainu veidi, koksnes vainu ietekme uz kokmateriālu kvalitāti, koku augšanu ietekmējošie faktori, koku un mežaudzes raksturlielumi, datu apstrāde ar datorprogrammu “Mežvērte”.

Pirmajā apmācību dienā savas zināšanas konsultantiem nodeva "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" valdes loceklis un sertificēts augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs Jānis Lūsis. Vispirms mācību dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par koksnes vainu veidiem, raksturīgākajām koku vainām skujkokiem un arī lapu kokiem, koksnes vainu rašanās cēloņiem. Pēc teorētiskajām nodarbībām, dalībnieki devās uz mežu, kur guva pieredzi, kā dabā konstatēt koksnes vainas augošiem kokiem. Koksnes vainu noteikšana parasti notiek vizuāli, bet, lai pārliecinātos par trupes esamību augošajā kokā, nākas veikt urbumu ar Preslera svārpstu. Tā piemēram, tika apskatīta kāda egle, kurai visas pazīmes liecināja par trupes klātbūtni koksnē. Veicot urbumu, tika konstatēts, ka koksne nav bojāta. Mācību dalībnieki pozitīvi vērtē lektora darbu un iegūtās zināšanas.

Otrajā mācību dienā par koku mērīšanas pamatprincipiem pastāstīja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pasniedzējs Edgars Dubrovskis. Atsvaidzinot zināšanas konsultantiem par tādām tēmā, kā koku augšanu ietekmējošie faktori, koka un mežaudzes mērāmie dendrometriskie rādītāji, mērinstrumenti un dendrometrisko rādītāju aprēķināšana. Praktiskajās nodarbībās mācību dalībnieki veica augošu koku uzmērīšanu. Mērinstrumenti, ar kādiem konsultanti arī ikdienā darbojas, atšķiras, kāds koka caurmēra uzmērīšanā izmanto caurmēra lentu, kāds dastmēru, bet sniedzot apjomīgus uzmērīšanas pakalpojumus meža īpašniekiem, ir konsultanti, kas savā ikdienā izmanto elektroniskos dastmērus. Šajā nodarbībā mācību dalībnieki augstu vērtēja pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.

Parauglaukumos uzmērītos dendrometriskos rādītājus izmantoja, kā datus priekš praktiskajām nodarbībām ar datorprogrammu “Mežvērte”. Šīs nodarbības pasniedza Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pasniedzējs, arī augošo koku vērtēšanas speciālists Oskars Suveizda. Šīs bija nodarbības, kuras visaugstāk novērtēja mācību dalībnieki, atzīstot, ka iegūtās zināšanas ļaus uzlabot darba kvalitāti.

Konsultantu apmācībās piedalījās MKPC, MPKS ‘’Mūsu mežs’’ un MPKS “Mežsaimnieks” mežsaimniecības konsultanti.

 

Informāciju sagatavoja Esmeralda Kalderauska-Svikule,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja

 

Konsultantu apmācība tika nodrošināta Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros, LAD Līguma nr. 10 2.1-20/21/P16.