Jūs atrodaties šeit

Biznesa mentoru tīkls

 

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev. Č.D.Vorners

Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes instruments. Tā unikālā vērtība ir veiksmīgas pieredzes pārnese uzņēmumu vidū, aktīva dalīšanās zināšanās, pieredzē un kontaktos, kā arī atvērtas biznesa sadarbības kultūras veidošana. Galvenokārt to izmanto jaunu un mazāk pieredzējušu uzņēmumu attīstības sekmēšanai.

Mentorings ir zināšanu pārneses process, kuru īsteno pieredzējuši mentori un pieredzes pārņēmēji. Mentori ir pieredzējuši biznesa vadītāji, uzņēmēji un savas jomas profesionāļi, kas dalās savās zināšanās un pieredzē, lai sniegtu atbalstu, padomus jaunajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem) ceļā uz konkurētspējīga biznesa izaugsmi. 

Mentoringu īsteno kā konsultatīvu un dialoga veida sadarbība starp mentoru un uzņēmumu. Tā ietvaros mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, pieredzē, kontaktos un sniedz padomus uzņēmumam, kurš savukārt ir ieinteresēts un motivēts attīstīt sava biznesa darbību un konkurētspēju.

Savstarpēja dalīšanās pieredzē (var teikt arī tīklošanās) ir būtiska aktivitāte uzņēmējdarbības uzsācējiem, jo tā palīdz kļūt atpazīstamiem, iegūt kontaktus un veidot sadarbību. Tomēr tā ir tikpat būtiska arī pieredzējušie uzņēmējiem, jo katras mācības un pasākums dod iespēju satikties ar līdzīgi domājošiem, iepazīt jaunus cilvēkus un veidot noderīgus kontaktus.

Biznesa Mentoru tīkla mērķis - sniegt atbalstu uzņēmumiem Latvijā un Lietuvā, veicinot šo uzņēmumu attīstību un stiprinot konkurētspēju, piedāvājot kvalitatīvas bezmaksas mentoru konsultācijas.

Biznesa mentoru tīkls apvienos esošos un topošos uzņēmējus, lai savstarpēji dalītos pieredzē un lai pieredzējušie uzņēmēji ar padomu, pieredzi un iedrošinājumu palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem pārvarēt grūtākos brīžus uzņēmējdarbībā.

Tiks piedāvāti arī dažādi pasākumi, lai savstarpēji iepazītos, veidotu jaunus kontaktus, smeltos jaunu iedvesmu un idejas, papildinātu zināšanas.

Kas Tev, mentor, no tā būs?

 • Profesionālo iemaņu, pieredzes pārbaude
 • Gandarījums, pašpiepildījums un pašattīstība
 • Jaunas zināšanas, jauna pieredze, jauns ieskats citā biznesā
 • Jauni kontakti, plašāks biznesa sakaru tīkls
 • Stimuls jaunu ideju ieviešanai
 • Lietderīgas tikšanās ar mentoringa grupas biedriem
 • Cits skatījums uz lietām.

Ko mēs no Tevis lūgsim?

 • Atnākt uz mācībām;
 • Parakstīt vienošanos par iesaisti Biznesa mentoru tīklā;
 • Tikties ar jauno uzņēmēju, lai dalītos ar idejām, pieredzi, palīdzot pieredzes pārņēmējam nospraust mērķus un nonākt pie rīcības plāna;
 • Iespēju robežās piedalīties kopīgos mentoru tīkla pasākumos.

Ko Tu kā pieredzes pārņēmējs no tā iegūsi?

 • Pilnveidosi biznesa pieredzi uz zināšanas;
 • Mentors palīdzēs Tev saskatīt biznesa stiprās un vājās puses, palīdzēs izstrādāt iespējas un risinājumus, pieņemt apzinātākus lēmumus;
 • Iespēju pārrunāt ar pieredzējušu cilvēku gan biznesa ikdienas, gan stratēģiskus jautājumus, saņemt pieredzējuša uzņēmēja padomu;
 • Plašāku kontaktu tīklu
 • Jaunas idejas, zināšanas, citu skatījumu uz uzņēmuma darbību;
 • Augstāku pašpārliecinātību un drosmi;
 • Mentora morālu atbalstu un iedrošinājumu.

Ko tas no Tevis prasa?

 • Nodefinētus attīstības jautājumus, problēmjautājumus, kuros nepieciešams biznesa mentora atbalsts;
 • Aktivitāti un ieinteresētību;
 • Motivāciju mācīties no biznesa mentora pieredzes, zināšanām;
 • Gatavību ne tikai mācīties, bet veikt konkrētas darbības uzņēmuma izveidei vai attīstībai.

Kā notiek sadarbība?

Kad pieredzes pārņēmējs ir iesniedzis pieteikumu sadarbībai ar mentoru (pieteikuma anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_qTTH0rosDSPiH79WRxnebcXe4A0z3dDrCxVOvHcVCHRkhg/viewform?c=0&w=1), biznesa mentoru tīkla koordinators piemeklē pēc pieredzes, darbības jomas un atrašanās vietas piemērotāko mentoru un uzrunā to, aicinot sadarboties ar pieredzes pārņēmēju. Ja mentors piekrīt konkrētajai sadarbībai, tiek organizēta pirmā pieredzes pārņēmēja un mentora tikšanās, kurā piedalās arī mentoru tīkla koordinators.

Pirmajā tikšanās laikā abas iesaistītās puses saprot, vai sadarbība ir iespējama un vienojas par sadarbības nosacījumiem, noslēdzot vienošanos.

Pēc vienošanās noslēgšanas mentors un pieredzes pārņēmējs 6-10 mēnešus kopīgi darbojas mentoringa procesa ietvaros, risinot problēmsituācijas un virzoties uz nosprausto mērķi.

Mentoringa procesa beigās savstarpējā sadarbība tiek novērtēta, un pieredzes pārņēmējs un mentors pēc savām vēlmēm un ieskatiem var turpināt sadarbību arī tālāk, jau ārpus biznesa mentoru tīkla ietvariem.

Plašāka informācija par sadarbības veidošanu, mentoringa procesu un tā novērtēšanu pieejama šeit.