Jūs atrodaties šeit

Best4Soil

Best4Soil – projekts, lai uzlabotu augsnes veselību

Best4Soil ir jauns tīkls praktiķiem zināšanu apmaiņai par augsnē esošo slimību novēršanu un augsnes veselības uzturēšanu. Best4Soil projektā zinātnieki, lauksaimnieki un konsultanti no 20 Eiropas valstīm ir apkopojuši zināšanas par augsnē esošajām slimībām un kaitēkļiem un piedāvā labāko pieredzi, lai uzturētu un uzlabotu augsnes veselību un auglību.

Best4Soil projekta mērķis ir popularizēt četras ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses:

1) komposta pagatavošanu un lietošanu,

2)  zaļmēslojuma un segkultūru izmantošanu,

3) anaerobo augsnes dezinsekciju,

4) (bio)solārizācijas pielietošanu.

Best4Soil tīmekļvietne: https://www.best4soil.eu/

Best4Soil tīmekļvietnē ir pieejamas arī divas brīvas piekļuves datu bāzes, ko var izmantot, lai veidotu atbilstošas augsekas, mazinātu nematožu un citu augsnē esošo kaitēkļu ietekmi uz iegūtās ražas apjomu un kvalitāti. Best4Soil mērķis ir sniegt iespēju ikvienam praktiķim  bez maksas veidot piemērotas augsekas un inovatīvas stratēģijas, lai uzlabotu augsnes veselību un kontrolētu augsnē esošos patogēnus.

LLKC ir Best4Soil projekta informatīvais partneris, kas divu gadu laikā īstenos informējošos pasākumus Latvijā par tēmām, kuras tiek popularizētas ar Best4Soil projekta starpniecību.

Lai iegūtu plašāku informāciju par projektu un paredzētajām aktivitātēm, sazinieties ar LLKC projektu vadītāju Augkopības nodaļā Lāsmu Ozolu pa telefonu 26447400 vai e-pastu lasma.ozola@llkc.lv.