Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Dezinfekcijas metodes piena fermās

Vesela ganāmpulka izveidošana nav iedomājama bez detalizēta saimniecības attīstības plāna, kuru komponentes pamatā nosaka pats saimnieks sadarbībā ar speciālistiem, tajā skaitā veterinārārstu. Veidojot apsaimniekošanas plānu, svarīgi ir to apspriest un izanalizēt no dažādiem skatu punktiem, un tikai pēc pilnībā iegūtas pārliecības, ka izdosies 90 % no ieplānotā, var uzsākt tā realizēšanu. Restrukturizējot un modernizējot saimniecību, jāņem vērā dažādi aspekti, jo daļa no tiem ir saistīti ar vispārējo biodrošību.

Cukurvistiņas “Mežiņu” pasaku valstībā

Inguna Valdmane savu saimniecību raksturo kā Latvijas lauku amatniecības un dzīvnieku sētu, kurā var ne tikai apskatīt dažādus dzīvniekus un putnus, bet visus arī apmīļot un pabarot. Tie “Mežiņos” šobrīd ir gan visiem it kā zināmie, gan arī īpaši eksotiski: ķengurs, dzeloņcūka, pāvs, alpaka. Tiek loloti populārie Angoras šķirnes truši. Taču, ja pievēršamies vārdam “amatniecības”, tad interesentiem ir iespēja piedalīties Angoras trušu cirpšanā, vilnas vērpšanā, un adītmīļi var pat nopirkt šo dziju, iegādei pieejami arī alpakas un suņu vilnas siltie pavedieni.

Gredzenmuiža – ar atšķirīgu pieeju tirgum

Burtnieku pagasta Gredzenmuižas saimnieki Dace Šulce un Jorens Gredzens izkopj savu atšķirīgo dzīvesveidu, ražo kazas piena produktus un iemēģina roku Angoras kazu audzēšanā.

Dace un Jorens saimnieko netālu no Burtniekiem, lauku sētā, ko paši lepni sauc par Gredzenmuižu. Šo īpašumu viņi iegādājušies tikai pirms dažiem gadiem, kad pārcēlās šurp no Dobeles novada, pārdodot tur iekopto sētu.

Mērķis – dzīvot laukos

Labāka uzņemtās barības izmantošana – efektīvāka piena lopkopība

Laikā, kad ikdienā sastopamies ar dažādiem izaicinājumiem, vēl rūpīgāk jāvērtē faktori, kas ietekmē piena ražošanu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2023. gadā uzsācis demonstrējumu par slaucamo govju genotipa un ēdināšanas kvalitātes ietekmi uz govju piena produktivitātes un atražošanas rādītājiem.

Demonstrējuma saimniecība

Ar pārliecību par darāmo – “Saldus Druvai” 30

SIA “Saldus Druva”, tās ilggadējās vadītājas MARITAS SPUNDIŅAS vadībā, 30 gadu jubileju sagaida kā viena no valstī modernākajām saimniecībām, kurā lielāko daļu ieņēmumu nodrošina piena lopkopība. Tas panākts ar mērķtiecīgu darbu, ieguldot cilvēkkapitālā, tehnikā un robotizācijā.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” decembra numurā

Žurnāla decembra izdevumā intervija ar zemkopības ministru Armandu Krauzi par nozares aktualitātēm un gaidāmajām reformām pārvaldībā. Gada nogalē Zemkopības ministrijā uzsāktas reformas, atsakoties no diviem valsts sekretāra vietniekiem un uzsākot pārmaiņu procesu struktūrā. A. Krauze: “Vērtējam lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēmas ieviešanu, un viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka ieviešanas procesa vadīšana ir bijusi ļoti haotiska un nekompetenta. Līdz ar to sekas ir tādas, ka cieš zemnieki”.

Latvijas lopkopības sektoram tiek izstrādāts digitāls risinājums

Kopš 2022. gada rudens notiek aktīvs darbs projekta “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” ietvaros, lai Latvijas lopkopības sektoram izstrādātu digitālu risinājumu, kas palīdzētu nodrošināt gan saimniecības datu uzskaiti un analīzi vienā vietā, gan arī veicinātu ilgtspējīgu saimniekošanu videi draudzīgā veidā.

Projektu uzsākot, tika veikta detalizēta lopkopības saimniecību vajadzību apzināšana.

Tika izvērtēta Somijas pieredze, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā saistībā ar  digitālo tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” novembra numurā

Žurnāla oktobra numurā ieskatāmies lauksaimniecības preču tirgus īstermiņa prognozēs. Lai arī klimatiskie apstākļi Eiropas lauksaimniekiem šogad nebija labvēlīgi, globālie procesi pārtikas tirgū ir cerīgi. Eiropas Komisija šajā sezonā graudaugu patēriņu prognozē stabilu. Lai arī piena piegādes un arī industriālo produktu cenas nedaudz pieaug, iepirkuma cenas strauji nekāps vājā eksporta dēļ. Savukārt gaļas tirgū tiek prognozēta cenu stabilitāte, ar izņēmumu putnu gaļai, kur turpināsies izaugsme. 

Lapas