Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Sprostu dezinfekcija – iespēja ierobežot infekcijas un vīrusu slimības teļiem piena periodā

Aptaujājot piensaimniekus ir jāatzīst, ka biežāk lielāka uzmanība tiek veltīta slaucamo govju veselībai, labsajūtai un ražībai. Piensaimnieki atzīst, ka laiku pa laikam saimniecībās viena no problēmām ir teļu diareja, kuras ārstēšana ne vienmēr ir sekmīga.

Kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējas

Noslēdzies demonstrējums, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īstenoja par tēmu: “Kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējas barības devā slaucamajām govīm ekonomiski pamatotas ražības sasniegšanai”.

Publiskajā noslēguma seminārā klātesošie iepazinās ar piecu atkārtojumu kopsavilkuma rezultātiem, ieklausījās veterinārārsta Andreja Elksniņa viedoklī par dzīvnieka veselību saistībā ar rupjo lopbarību, diskutēja par skābbarības gatavošanas un uzglabāšanas niansēm.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” oktobra numurā

Žurnāla oktobra numurā intervija ar Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentāro sekretāru, iepriekš – Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētāju Jāni Irbi par ministrijas darba prioritātēm un skatījumu uz atjaunojamās enerģijas perspektīvām globāli un Latvijā. “Zinātne strādā un aizvien ātrākā tempā spēj radīt jaunas tehnoloģijas,” uzsver J. Irbe, norādot, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ dažādas enerģijas ražošanas iekārtas gan siltumam, gan elektroenerģijai  tiek radītas ar īsāku kalpošanas mūžu.

Zīdītājgovju dažādu genomu vērtējamo pazīmju ietekme uz pēcnācēju attīstību

Ģenētiski kvalitatīva ganāmpulka izveidei mūsdienās tiek pievērsta liela uzmanība. Mērķtiecīgas selekcijas veikšanai precīzākais rīks, kas tiek piedāvāts saimniekiem, ir dzīvnieku genoma novērtējums konkrētām pazīmēm.

JĒKABPILS| Demonstrējuma noslēgums "Rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējas barības devā"

Sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni”, Zemnieku saeimu un LBTU 26. oktobrī LLKC organizē demonstrējuma noslēguma semināru par tēmu “Kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējas barības devā slaucamajām govīm ekonomiski pamatotas ražības sasniegšanai”.

Sākums 26. oktobrī plkst. 10.00.

Norises vieta: Bebru 108, Jēkabpils, Jēkabpils novads (LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja telpās).

Kontakti: +371 28361750 (Ziedīte Bimšteine)

GRENCTĀLE | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar Jāņa Straģa Brunavas pagasta zemnieku saimniecību “Krišjāņi”, Zemnieku saeimu un LBTU 24. oktobrī aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dezinfekcijas metožu ietekmi uz teļu veselību.

Lauka diena notiks Grenctāles kultūras namā un vēlāk z/s “Krišjāņi”, Brunavas pagastā, Bauskas novadā. Reģistrācijas sākums plkst. 9.30.

Lapas