Jūs atrodaties šeit

Par invazīvajām sugām Latvijā – jaunā interneta vietnē

Augkopība
Mežsaimniecība
Projekti

Lai veicinātu meža īpašnieku un to apsaimniekotāju, kā arī pārējās sabiedrības izpratni par invazīvām sugām Latvijā, izveidota speciāla interneta vietne – Invazīvo sugu pārvaldnieks. Vietne tapusi projektā “LIFE-IP LatViaNature”, un viens no tā partneriem ir arī LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), kura atbildībā šogad būs privāto meža īpašnieku aptaujas, tostarp – par invazīvo sugu pārzināšanu un pārvaldību.

Jaunajā interneta vietnē, kas atrodama šeit: http://bit.ly/invazivs, pašlaik iekļautas teju 50 augu un dzīvnieku sugas, kuras zinātnieki atzinuši par invazīvām un kas sastopamas mūsu valstī. Ikviens ar ilustrāciju un kodolīgu aprakstu palīdzību vietnē var iepazīt un identificēt invazīvās sugas Latvijā. Faktu lapās sniegti sugu apraksti, to augšanas vai dzīvotņu apstākļu raksturojums, invāzijas ceļi. Savukārt kartēs var iepazīties ar katras sugas jau apzināto izplatību Latvijā.

Raimonds Bērmanis, MKPC direktors: “Projekta “LIFE-IP LatViaNature” ietvaros plānota arī mazo grantu shēma privāto zemju īpašniekiem invazīvo sugu pārvaldībā, kurā tiks izmēģinātas inovatīvas metodes. MKPC tajās aicinās pieteikties arī privāto meža zemju īpašniekus. Informācija par šo iespēju tiks publicēta vēlāk.”

Lai iespējami ātrāk konstatētu invazīvu sugu parādīšanos un spētu tās kontrolēt, vietnes papildīšanā aicināts līdzdarboties arī ikviens Latvijas iedzīvotājs. Vietnē http://bit.ly/invazivs jāatzīmē invazīvās sugas atradnes precīza atrašanās vieta kartē, tā jānofotografē un anketā jāaizpilda daži datu lauki. Iesniegtos novērojumus izskata un iespēju robežās pārbauda Dabas aizsardzības pārvaldes sugu speciālisti, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus ekspertus. Apstiprinātās atradnes kļūst publiski pieejamas vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”, un ar tām saistītie dati tiek uzkrāti valsts informācijas sistēmas dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Šos datus izmantos invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānošanā un ieviešanā, sugu un biotopu apsaimniekošanā, zinātniskos pētījumos, kā arī dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā.

Uzziņa

Par invazīvām sugām tiek uzskatītas svešzemju sugas, kas strauji vairojas un izplatās, apdraudot vietējās sugas un bioloģisko daudzveidību, un tāpēc ir nepieciešams apzināt šo sugu atradnes un ierobežot to izplatību.

Dažas no Latvijā biežāk sastopamajām invazīvajām augu sugām ir: Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi), puķu sprigane (Impatiens glandulifera), Kanādas zeltgalvīte (Solidago canadensis), vārpainā korinte (Amelanchier spicata), pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia), ošlapu kļava (Acer negundo) un krokainā roze (Rosa rugosa). Par invazīvām dzīvnieku sugām atzītas: Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris), jenotsuns (Nyctereutes procyonoides), rotans – zivs no Tālajiem Austrumiem (Perccottus glenii), Amerikas signālvēzis (Pacifastacus leniusculus), Ķīnas cimdiņkrabis (Eriocheir sinensis) u. c.
 

Plašāka informācija par projektu : https://latvianature.daba.gov.lv/  vai http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/life-ip-latvianature