Jūs atrodaties šeit

Demonstrējumi saimniecībās

Demonstrējumi tiek ierīkoti saimniecībās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt tāda demonstrējuma ierīkošanu (izveidi, iekārtošanu, iekārtu uzstādīšanu) un īstenošanu, kurš praktiski demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divus variantus – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu.

Demonstrējumi tiek īstenoti:

  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā;
  • Agroresursu un ekonomikas institūtā;
  • Dārzkopības institūtā;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Plašāk šeit 

Demonstrējumu ierīkošanu un īstenošanu administrē un atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA