Jūs atrodaties šeit

Grūtībās nonākušiem lauksaimniekiem palīdzēs LLKC eksperti

Ekonomika

Lai palīdzētu rast izeju no krīzes situācijas, kurā aizvadītā gada nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ nonākuši dažādu nozaru lauksaimnieki, no 22. janvāra Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) visā valstī sāk īstenot pasākumu “Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām”.

Lēmums par šāda atbalsta sniegšanu radies, reaģējot uz zemnieku signāliem par to, ka aizvadītā gada sausums, krusa, zemās piena un graudu iepirkuma cenas virkni zemnieku novedušas situācijā, kad jau radušās problēmas ar nepieciešamo maksājumu veikšanu bankām un saimniecības tālāku pastāvēšanu.

Terēze Riekstiņa, LLKC Klientu apkalpošanas atbalsta daļas vadītāja: “Sekmīga izeja no krīzes situācijas būs tieši atkarīga no saimnieka paša gatavības sadarboties, mainīt saimniekošanu un, iespējams, pieņemt arī kādu sāpīgu lēmumu. Mūsu ekspertu komandas, kurās darbosies koordinators, ekonomists, lopkopis, augkopis un grāmatvedis, palīdzēs sagatavot plānu izejai no krīzes, kā arī  atbalstīs komunikācijā ar bankām.”

Sadarbībā ar LLKC komandu saimnieki īstermiņā iegūs neatkarīgu saimnieciskās darbības ekonomisko un finanšu analīzi, kā arī atbalstu sarunās ar kredītiestādēm, restrukturizējot kredītsaistības un piesaistot papildus finansējumu finanšu plūsmas stabilizēšanai. Savukārt ilgtermiņa ieguvums būs ražošanas optimizēšanas iespēju noteikšana, konsultantu komandas izstrādāts ilgtermiņa ražošanas plāns, mentorings un atbalsts ražošanas plāna realizācijā.

Atbalstam var pieteikties, ja 2023. gadā apsaimniekotā platība pārsniedz 1 ha (neattiecas uz segtajām platībām) un saimniekošanu negatīvi ietekmējuši šādi faktori: klimatiskie apstākļi (krusa, salna, sausums, lietavas), uzsākts investīciju projekts, kura saistības vēl nav beigušās, būtisks cenu samazinājums produkcijai (piena lopkopība, graudkopība), kredītprocentu likmju palielinājums, ES un valsts atbalsta maksājumu izmaksāšanas aizkavēšanās, inflācijas rezultātā strauji pieaugušās resursu cenas. Pretendentam lauksaimniecībā jādarbojas vismaz trīs gadus, vidējam apgrozījumam 2021./2022. gadā no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt vismaz 30 000,01 EUR, restrukturizējamo saistību apjomam – vismaz 50% no 2023. gada apgrozījuma. 

 

Pieteikties pasākumam var, aizpildot pieteikumu ŠEIT, kā arī klātienē sev tuvākajā LLKC birojā: http://new.llkc.lv/lv/biroji.

Elektroniski saņemtie pieteikumi tiks apkopoti, izvērtēta to atbilstība pakalpojumu saņemšanai. Pēc lēmuma pieņemšanas ar katru individuāli sazināsies līdzšinējais LLKC birojs, ar ko bijusi sadarbība, vai pēc teritoriālās adreses tuvākais LLKC birojs.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LLKC Klientu apkalpošanas atbalsta daļu: e-pasts:klientu.serviss@llkc.lv, mob. tālr.: 28337799.

Pasākums tiek īstenots Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) aktivitātes “Risinājumi dabas apstākļu vai cenu svārstību dēļ cietušām saimniecībām” ietvaros.