Jūs atrodaties šeit

LLKC konsultanti palīdz sagatavot platību maksājumu iesniegumu attālināti

Ekonomika

Lauksaimnieki līdz 2020. gada 15. jūnijam aicināti Lauku atbalsta dienestā pieteikties platību maksājumu atbalstam un aizpildīt Vienoto iesniegumu elektroniskā pieteikšanās sistēmā. LLKC konsultanti palīdz lauksaimniekiem EPS sagatavot un iesniegt platību maksājumu iesniegumu attālināti.

Aktualitātes 2020. gada platību maksājumu saņemšanai.

* Turpinās mazo lauksaimnieku atbalsts (500 eiro), kur lauksaimniekam jāsaglabā 2015. gadā deklarētā platība un jāiesniedz iesniegums EPS. 

* Atbalsta maksājumam gados jaunie lauksaimnieki arī šogad var pretendēt, izņemot tos, kuri piecus gadus jau ir saņēmuši atbalstu.

* Bioloģiskā lauksaimniecībā paplašināt un uzņemties jaunas saistības nevarēs. Par pārkāpumiem tiks uzskatīts, ja bioloģiskā saimniecība nenodrošinās saimniecībā augu maiņu un minimālos ieņēmumus uz platības vienību.

* “Agrovides un klimata” aktivitātēs lauksaimnieki, kuriem 5 gadu saistību periods beidzās 2019. gadā, saistības var pagarināt par vienu gadu, nepārsniedzot pēdējā saistību gadā pieteikto platību, izņemot aktivitāti “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, kur var gan paplašināt, gan uzņemties jaunas saistības.

* Mazie lauksaimnieki, kuri veic lauksaimniecisko ražošanu, papildus varēs saņemt valsts atbalstu, ja atbildīs noteiktiem kritērijiem. Atbalstu piešķirs, pamatojoties uz 2019. gadā deklarētajām platībām (līdz 7 ha), kur atbalstā saņemtā tiešo maksājumu summa ir robežās no 100 līdz 1200 eiro, audzē noteiktus kultūraugus vai nodrošina vismaz 1 liellopu vienību noteiktā periodā. Atbalstu aprēķinās 50% no 2019. gadā saņemtās tiešo maksājumu summas, kopā ar 2019. gadā saņemto atbalstu nepārsniedzot 1250 eiro. Piemēram, ja lauksaimnieks 2019. gadā saņēma MLS 500 eiro, tad, atbilstot nosacījumiem, 2020. gadā papildus varēs saņemt 250 eiro.

Pēc MK noteikumiem sagatavoja
Ilze Skudra,
LLKC augkopības konsultante