Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2023. gadu

Ekonomika

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko pakalpojumu cenas par 2023. gadu.  Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz konsultantu iesūtīto informāciju par 41 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2023. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Lielākoties pakalpojumu cenas 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājušās. Cenas palielinājušās 25 pakalpojumiem, bet samazinājušās 15. Jāatzīst, ka kopumā izmaiņas ir bijušas minimālas. Vidēji pakalpojumu cenas palielinājās par 4%. Lai arī pēdējos gados bija ierasts, ka cenas cēlās krietni raitāk, tomēr 2023. gadā tās saglabājās līdzīgā līmenī kā 2022. gadā. Pakalpojumu sniedzējus no cenu palielināšanas daļēji atturēja degvielas cenas pazemināšanās. Ja 2022. gadā vidējā dīzeļdegvielas cena Latvijā bija 1,67 eiro/litrā, tad 2023. gadā cena samazinājās uz vidēji 1,50 eiro/litrā.

Reģionu līmenī populārākajiem pakalpojumiem cenas ir ļoti līdzvērtīgas. Vienīgi var izcelt Latgales reģionu, kurā daudzas pakalpojumu cenas ir zemākas kā citos reģionos.

Lielākais cenu palielinājums 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, bijis sniega šķūrēšanai (izcenojums par km). Cena pieaugusi par 32,73%, no 19,09 eiro/km uz 25,34 eiro/km. Tāpat liels kāpums ir arī organisko mēslu izkliedēšanai (25,38%), naudas izteiksmē gan tas ir niecīgs, jo cena no 3,30 eiro/t ir palielinājusies uz 4,14 eiro/t. Būtisks pieaugums ir bijis arī sējumu ecēšanas pakalpojumam – no 21 eiro/ha uz 26,11 eiro/ha  (24,34%). No 41 apkopojumā iekļautā pakalpojuma cena virs 10% robežas ir augusi tikai 8 pakalpojumiem. 8 pakalpojumiem cenu palielinājums bija no 5 līdz 10% robežās, bet zem 5% cena pieaugusi 9 pakalpojumiem. No 15 pakalpojumiem, kuriem cenas samazinājušās, tikai 3 pakalpojumiem cenu samazinājums bija lielāks par 10%. Lielākais cenu samazinājums bijis: graudu tīrīšanai (-15,38%), graudu malšanai (-13,35%) frēzēšanai (-12,34%) (skatīt 1. tabulu).

Graudu tīrīšanai cena ir ļoti atkarīga no piemaisījuma satura graudos. Parasti pakalpojumu sniedzēji graudu tīrīšanai pieņem izcenojumu par t%. Attiecīgi tiek skatīts cik procentu piemaisījumu bija graudos un, jo vairāk piemaisījumi, jo cena par tonnas attīrīšanu lielāka.

Sniega šķūrēšanai lielais cenu pieaugums ir saistīts ar sniega segas biezumu. Jo lielāka sniega sega, jo lēnāks darba temps un attiecīgi 1 km notīrīšanai ir nepieciešams ilgāks laiks. 2023. gada beigas izcēlās ar ļoti raženu sniega kārtu, likumsakarīgi arī cenas kāpums.

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, redzamas 1.  tabulā.

1. tabula Tehnisko pakalpojumu vidējo cenu salīdzinājums Latvijā 2023. un 2022. gadā

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir līdzvērtīgs (skatīt 2. tabulu). Vidēji viszemākais cenu līmenis ir Latgalē. Pārējos četros reģionos cenu līmenis ir līdzvērtīgs.

Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos atšķiras, bet neiezīmējas viens konkrēts reģions ar augstākajām cenām. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: kultivēšanai (Vidzemē: 31,14 eiro/ha, Kurzemē: 40,00 eiro/ha, kas ir par 28,4% vairāk), graudaugu sēšanai (Vidzemē: 39,17 eiro/ha, Zemgalē: 50,00 eiro/ha, kas ir par 27,7% vairāk), siena presēšanai rituļos (Latgalē: 5,33 eiro/gab., Vidzemē: 6,80 eiro/gab., kas ir par 27,5% vairāk), zāles pļaušanai (Latgalē: 38,29 eiro/ha, Vidzemē: 48,33 eiro/ha, kas ir par 26,2% vairāk).

2. tabula Vidējās tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2023. gadā pa reģioniem

Atšķirība tehnisko pakalpojumu cenās reģionos pastāv vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, cenu līmeni var ietekmēt lauksaimniecības specializācija reģionos. Otrkārt, tā var būt pakalpojumu piedāvājuma un pieprasījuma attiecība konkrētai tehniskajai operācijai. Ja   pakalpojuma piedāvājums reģionā ir lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena būs zemāka. Ja pieprasījums pēc pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu, tad pakalpojuma tirgus cena ir augstāka. Ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas. Tam par iemeslu var būt arī lauksaimnieka nevēlēšanās sniegt kādu pakalpojumu. Lauku saimniecība ar šo tehniku strādā ikdienā un, ja kādam apkārtnē ir lūgums pēc konkrētā pakalpojuma, tad tas tiek darīts tikai par ļoti augstu samaksu.

Vēl tehnisko pakalpojumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par vienu vienību ir lielāka. Dažkārt var rasties situācija, ka, sniedzot pakalpojumu mazu platību apstrādāšanai, ilgāks laiks aiziet pārbraucienā un tehnikas sagatavošanā darba veikšanai nekā pašam veicamajam darbam. Šādos gadījumos arī sniegto pakalpojumu cenas būs augstākas, kā apstrādājot lielas platības. Šī iemesla dēļ arvien vairāk pakalpojumu sniedzēju izvēlas sniegt pakalpojumus, piemērojot stundas tarifa likmi. Reģionos atšķiras arī augsnes granulometriskais sastāvs un, piemēram, arot mālainu augsni, darba temps būs krietni zemāks, kā arot smilšu augsni.

Arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, ko aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas (atkarībā no tehnikas veida: 3 līdz 6% no tehnikas vērtības).

Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tehnikas tirgus cenas un lietotas tehnikas pārdošanas vērtības starpību. Tehnikas izmantošanas laiks ir pieņemts 6 līdz 7 gadi (kombainam 8 gadi). Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas bruto tarifa likmi – 16 eiro/h.  Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots sekojoši: aršanai 22 litrs/h, kultivēšanai 25 litri/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 32 litri/h, smidzināšanai 11 litri/h, minerālmēslu izkliedei 13 litri/h, pļaušanai 11 litri/h, presēšanai 12 litri/h, kulšanai 38 litri/h. Zinot darba ražīgumu, šo visu iespējams pārrēķināt arī uz hektāriem. Piemēram, graudaugu kulšanas gadījumā ar 5,1 m hederi stundas laikā nokuļam 2,14 ha, tātad degvielas patēriņš uz hektāru ir 38/2,14=17,8 litri. Smidzināšanai attiecīgi 11/6,4=1,7 litri, rēķinot uz hektāru.

Izmantojot iepriekš minētos datus, iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā.

3. tabula Tehnisko operāciju veikšanas izmaksas un vidējo tirgus cenu salīdzinājums Latvijā 2023. gadā

Analizējot 3. tabulas datus, redzam, ka lielākajai daļai tehnoloģisko pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām. Bet ir arī pakalpojumi, kuriem cenas ir zemākas kā pašizmaksas. Šāda situācija ir radusies, jo pašizmaksas aprēķinā ir pieņemta jaunas tehnikas tirgus vērtība, tāda, kāda tā bija 2023. gadā, bet tehniskos pakalpojumus daudzi vēl sniedz ar veco tehniku. Tas nozīmē, ka, lai arī patlaban dažiem pakalpojumiem cenas ir zemākas kā tehniskās operācijas pašizmaksa, nākotnē tas mainīsies. Tehniskās operācijas, kurām šobrīd pašizmaksa ir augstāka par pakalpojuma cenu, ir graudaugu kulšana, graudaugu sēja ar kombinēto agregātu un aršana. Aršanai izmaksu starpība ir  -7,49 eiro/ha, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu -6,07 eiro/ha un graudaugu kulšanai -20,48 eiro/ha. Daudz ko nosaka arī tehnikas noslodze. Nepieciešams iegādāties tādu, lai tā tiktu maksimāli noslogota. Ja nespējam noslogot tehniku, tad ir jāpērk mazāka, un arī izmaksas samazināsies. Naudas izteiksmē būtiskākās atšķirības ir kultivēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 15,14 eiro pārsniedz pašizmaksu, smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 14,61 eiro pārsniedz pašizmaksu, un pļaušanai ar traktoram piekabināmo pļaujmašīnu, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 11,52 eiro pārsniedz pašizmaksu.

Ja vēlaties aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā, esat aicināti izmantot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku, kas pieejams LLKC mājaslapā sadaļā “Noderīgi”, apakšsadaļā “Tehnikas izmaksu aprēķinu rīks”, tiešsaistes adrese: (http://new.llkc.lv/lv/nozares/ekonomika/saimniekiem-talka-nak-tehnikas-i...).

Ja rodas kādi jautājumi par tehnisko pakalpojumu vidējām cenām, sazinieties ar ekonomikas konsultantu Kristapu Vītolu (mob. tālr. 26030123, e-pasts: kristaps.vitols@llkc.lv). Savukārt par tehnikas izmaksu aprēķiniem varat sazināties ar Jāni Kažotnieku (mob. tālr. 26660676, e-pasts: janis.kazotnieks@llkc.lv).

Kristaps Vītols,
LLKC ekonomikas konsultants