Jūs atrodaties šeit

Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem – iespēja gūt praktisku pieredzi

Mežsaimniecība
Tālākizglītība
LAP mācību projekts 2016-2018

Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar Eiropas Savienības atbalstu tiek piedāvāts apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi un dalītos tajā ar citiem.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Apmeklējuma laikā saimniecības vai meža īpašuma saimnieks dalīsies savā apsaimniekošanas pieredzē, iepazīstinot apmeklējuma dalībniekus ar izvēlētajām darbības metodēm un risinājumiem, savukārt dalībniekiem būs iespējas uzdod interesējošos jautājumus.

No 30 dažādu tēmu piedāvājuma iespējams izvēlēties piemērotāko un apmeklēt saimniecības un mežus gan Latvijā, gan ārzemēs. Tēmu piedāvājums dažādos Latvijas reģionos ir atšķirīgs, – par lauksaimniecības tēmām jāsazinās ar LLKC reģionālajiem birojiem http://new.llkc.lv/lv/biroji, par mežsaimniecības – ar Meža konsultāciju pakalpojuma centra administrāciju vai reģionālajām nodaļām http://new.llkc.lv/lv/visi-specialisti?nozare=3.

Lai varētu šajā pasākumā piedalīties, dalībniekiem jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu - Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% no kopējām viena cilvēka izmaksām.

LLKC mājaslapā atrodamas visas lauksaimniecības un mežsaimniecības apmeklējumu tēmas un tuvākajā laikā ieplānotie apmeklējumi un to programmas

Jolanta Sūna-Strautiņa,

LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītāja vietniece

Uzziņai

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana” ietvaros.