Jūs atrodaties šeit

Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Apmeklējuma

norises laiks

Kontaktpersona         

Grupas

informācija

Programma

Igaunija Saimniekošanas dažādošana: Lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. 25.02.2020 līdz 26.02.2020
Madara Vēvere
Tālr.: +371 22431941
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 17.02.2020
Madara Vēvere
Tālr.: +371 22431941
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 20.02.2020
Inna Kolomijčuka
Tālr.:27824131
  Programma
Latvija Integrētā  augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu 26.03.2020
Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana-dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 20.02.2020
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Austrija Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs 23.03.2020 līdz 27.03.2020
Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 14.02.2020
Kristiāna Latkovska
Tālr.: +371 26588672
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 21.02.2020
Kristiāna Latkovska
Tālr.: +371 26588672
  Programma
Latvija Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā 19.03.2020
Valentīna Beča
Mobilais telefons: 26158775
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā 23.03.2020
Zaiga Blaua
Tālr.: +371 29397490
  Programma
Latvija Bioloģiskās saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 31.03.2020
Zaiga Blaua
Tālr.: +371 29397490
  Programma
Latvija Laukaimniecības ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. 28.02.2020 Anita Bērziņa, tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv NOKOMPLEKTĒTS Programma
Lietuva Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana 03.03.2020 līdz 04.03.2020
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Beļģija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 22.03.2020 līdz 27.03.2020
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Austrija Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā 20.04.2020 līdz 23.04.2020
Dace Kalniņa Tālr.: +371 28381477
Nokomplektēts Programma
Čehija, Austrija Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs 31.03.2020 līdz 06.04.2020
Irina Gintere
Tālr.:+371 63461453
Tālr.:+371 28310484
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. 10.03.2020
Valda Empele
Tālr.: +371 64725958
Mob. tālr.: +371 29445406
  Programma
Latvija Dzīvnieku ēdināšana (piena govis) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai 28.02.2020
Aija Luse
Tālr.: +371 25483221
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 26.02.2020
Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 03.03.2020 līdz 04.03.2020
Alfons Spēks
tel.: 26460878
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 21.02.2020 līdz 27.02.2020
Dace Kalniņa
Tālr.: +371 28381477
  Programma
Polija Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. 30.03.2020 līdz 04.04.2020 Anita Bērziņa, tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv   Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 04.03.2020
Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
  Programma
Latvija Augkopības produkcijas ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 04.03.2020
Mārīte Vucenlazdāne
Mobilais telefons: 29710327
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 25.03.2020 līdz 26.03.2020
Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907
  Programma
Latvija Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi 10.03.2020
Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. 11.03.2020
Alfons Spēks

tel.: 26460878

  Programma

 

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 3. Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. (Latvija, Eiropa)
 4. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. (Latvija, Eiropa)
 5. Tauriņziežu audzēšanas agrotehniskie un ekonomiskie ieguvumi. (Latvija, Eiropa)
 6. Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa)
 7. Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. (Latvija, Eiropa)
 8. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa)
 9. Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība. (Latvija, Eiropa)
 10. Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa)
 11. Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai. (Latvija)
 12. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 13. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles). (Latvija, Eiropa)
 14. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa)
 15. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa)
 16. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa)
 17. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 18. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa)
 19. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa)
 20. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 21. Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana. (Latvija, Eiropa)
 22. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. (Latvija, Eiropa)
 23. Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana. (Latvija, Eiropa)
 24. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa)
 25. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās. (Latvija)
 26. Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde. (Latvija)
 27. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 28. Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa)
 29. Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai. (Latvija, Eiropa)
 30. Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana. (Latvija, Eiropa)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Projekta numurs:18-00-A00103-000001

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA