Jūs atrodaties šeit

Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Apmeklējuma norises laiks

Kontaktpersona

Papildinformācija

Programma

Länsstyrelsen Jönköpings län Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos 25.03.2019 līdz 28.03.2019
Jolanta Augšpūle
Mobilais telefons: 26788681
  Programma
Auersbach, Austrija Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā 09.04.2019 līdz 12.04.2019
Sarmīte Svilāne
tālr.: 26384907
  Programma
Nīderlande Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 11.04.2019 līdz 14.04.2019
Alfons Spēks
Telefons: 63291908
Mobilais telefons: 26460878
Nokomplektēta Programmu
Gulbenes nov. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 26.03.2019 līdz 02.04.2019
Valda Empele
Telefons: 64725958
Mobilais telefons: 29445406
  Programma
Nīderlande Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 13.04.2019 līdz 16.04.2019
Sarma Rotberga
Telefons: 63122040
Mobilais telefons: 28381255
  Programma
Siguldas novads Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 19.03.2019
Inna Kolomijčuka
Tālr.:27824131
  Programma
Viļakas novads Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 20.03.2019 līdz 27.03.2019
Dace Kalniņa
Cēsu konsultāciju biroja vadītāja
Tālr.: +371 28381477
  Programma
Daugavpils novads Dzīvnieku ēdināšana (slaucamās govis) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai 21.03.2019
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Īrija Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos 25.03.2019 līdz 28.03.2019
Liene Feldmane
Mob. tâlr.:+371 29334520
Nokomplektēta Programma
Nīderlande Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējā produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 13.04.2019 līdz 16.04.2019
Daiga Mellere
Telefons: 63323519
Mobilais telefons: 20264175
  Programma
Austrija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. 25.03.2019 līdz 27.03.2019
 
Dace Langiša
Mob. tālr.: 26522748;
Nokomplektēta Programma
Krāslava Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 25.04.2019
Terēze Brazeviča
Uzņēmējdarbības konsultante
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
  Programma
Krāslava novads Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 08.05.2019 līdz 09.05.2019
Anitas Bērziņas
mob.tālr.Nr. 29227465
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 07.04.2019 līdz 09.04.2019
Aleksejs Kačanovs
tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv
  Programma
Latvija Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai 01.04.2019
Anita Briška
Tālr.: +371 64807688
Tālr.: +371 28662917
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 05.04.2019
Anita Briška
Tālr.: +371 64807688
Tālr.: +371 28662917
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 26.04.2019
Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
  Programma
Latvija Dzīvnieku turēšana, mītņošana (slaucamo govju) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai ) 20.05.2019
Terēze Brazeviča
Telefons: 65681102
Mobilais telefons: 28370906
  Programma
Niderlande Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā – mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. 11.04.2019 līdz 15.04.2019
Alfons Spēks
Telefons: 63291908
Mobilais telefons: 26460878
  Programma

 

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 3. Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. (Latvija, Eiropa)
 4. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. (Latvija, Eiropa)
 5. Tauriņziežu audzēšanas agrotehniskie un ekonomiskie ieguvumi. (Latvija, Eiropa)
 6. Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa)
 7. Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. (Latvija, Eiropa)
 8. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa)
 9. Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība. (Latvija, Eiropa)
 10. Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa)
 11. Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai. (Latvija)
 12. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 13. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles). (Latvija, Eiropa)
 14. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa)
 15. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa)
 16. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa)
 17. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 18. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa)
 19. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa)
 20. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 21. Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana. (Latvija, Eiropa)
 22. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. (Latvija, Eiropa)
 23. Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana. (Latvija, Eiropa)
 24. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa)
 25. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās. (Latvija)
 26. Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde. (Latvija)
 27. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 28. Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa)
 29. Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai. (Latvija, Eiropa)
 30. Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana. (Latvija, Eiropa)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests