Jūs atrodaties šeit

Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Apmeklējuma

norises laiks

Kontaktpersona         

Grupas

informācija

Programma

Polija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 06.10.2019 līdz 11.10.2019
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Somija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 23.09.2019 līdz 26.09.2019
Dace Kalniņa
Mobilais telefons: 28381477
NOKOMPLEKTĒTA Programma
Latvija

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

29.10.2019
Inga Freimane
Tālr.:    +371 25634417
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 29.08.2019 līdz 30.08.2019
Aija Luse
Tālr.: +371 25483221
  Programma
Zviedrija Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. 22.09.2019 līdz 27.09.2019
Anna Liscova
Telefons: 63721218
Mobilais telefons: 29151237
NOKOMPLEKTĒTS Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 16.09.2019
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
NOKOMPLEKTĒTS Programma
Latvija Dzīvnieku turēšana, mītņošana (gaļas liellopi) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai 29.08.2019
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 09.10.2019 līdz 10.10.2019 Anita Bērziņa, tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv NOKOMPLEKTĒTS Programma
Itālija

Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas.

22.09.2019 līdz 28.09.2019
Daiga Mellere
Telefons: 63323519
Mobilais telefons: 20264175
NOKOMPLEKTĒTS Programma
Polija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 30.09.2019 līdz 05.10.2019
Zaiga Blaua
Tālr.: +371 29397490
  Programma
Austrija Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā 12.10.2019 līdz 20.10.2019
Īrisa Roze-Posuma
Mobilais telefons: 29277011
  Programma
Latvija Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība 03.10.2019
Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907
  Programma
Francija Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība 17.09.2019 līdz 23.09.2019
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 19.09.2019
Anita Vismane
Telefons: 26437269
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 19.09.2019 līdz 20.09.2019
Dace Griķe
Tālr.: 63927211; 29180377
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 24.09.2019
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 23.09.2019 līdz 24.09.2019
Mārīte Vucenlazdāne
Mobilais telefons: 29710327
  Programma
Latvija Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu 24.09.2019
Inna Kolomijčuka
Tālr.:27824131
  Programma
Ungārija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. 28.09.2019 līdz 03.10.2019
Alfons Spēks
tel.: 26460878
NOKOMPLEKTĒTS Programma
Latvija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 26.09.2019
Aleksejs Kačanovs
tālr. 27843096
  Programma
Dānija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 13.10.2019 līdz 19.10.2019 Aleksejs Kačanovs
tālr. 27843096
  Programma
Latvija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 30.09.2019
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Slovēnija Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā 04.11.2019 līdz 08.11.2019
Laila Plīta
Mob. Tālr.: +371 27175940
Tālr.: +371 63050214; +371 63050220
NOKOMPLEKTĒTS Programma

 

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 3. Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. (Latvija, Eiropa)
 4. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. (Latvija, Eiropa)
 5. Tauriņziežu audzēšanas agrotehniskie un ekonomiskie ieguvumi. (Latvija, Eiropa)
 6. Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa)
 7. Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. (Latvija, Eiropa)
 8. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa)
 9. Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība. (Latvija, Eiropa)
 10. Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa)
 11. Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai. (Latvija)
 12. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 13. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles). (Latvija, Eiropa)
 14. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa)
 15. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa)
 16. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa)
 17. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 18. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa)
 19. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa)
 20. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 21. Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana. (Latvija, Eiropa)
 22. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. (Latvija, Eiropa)
 23. Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana. (Latvija, Eiropa)
 24. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa)
 25. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās. (Latvija)
 26. Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde. (Latvija)
 27. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 28. Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa)
 29. Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai. (Latvija, Eiropa)
 30. Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana. (Latvija, Eiropa)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests