Jūs atrodaties šeit

Piedalies saimniecību un mežu apmeklējumos!

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

 Norises vieta 

Apmeklējuma kursa nosaukums

 Apmeklējuma

norises laiks 

 Pieteikšanās

 Programma 

Austrija

(organizē Gulbenes birojs)

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana

08.07.2024 -11.07.2024.

Simona Berkolde

Tālr.: +371 28375800

e-pasts: simona.berkolde@llkc.lv

programma

Dobeles novads

(organizē Saldus birojs)

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 16.07.2024.

Anita Bērziņa

Tālr.: +371 29227465

e-pasts:   anita.berzina@llkc.lv

programma

Itālija

(organizē Cēsu birojs)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana

27.10.2024.

-30.10.2024.

Dace Kalniņa

Tālr.: +371 28381477
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv

programma

Līvānu novads

(organizē Jēkabpils birojs)

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 09.07.2024.

Anita Putka

Tālr.:+371 26511269

E-pasts: anita.putka@llkc.lv

 

programma

Madonas novads

(organizē Preiļu birojs)

Lopkopības  nozares  efektivitātes  palielināšana  -  dažādu  dzīvnieku ganāmpulka  pārvaldības  pieredze,  ekonomiska  apsaimniekošana  un profilaktiskie pasākumi

11.07.2024.

Iveta Sondore Tālr. 26444373,

e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv

vai

Sintija Upeniece Tālr. 29787146,

e-pasts: sintija.upeniece@llkc.lv

programma

Siguldas novads

(organizē Dobeles birojs)

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 16.07.2024.

Raimonda Ribikauska

Tālr.29754627,

e pasts: raimonda.ribikauska@llkc.lv

programma

Krāslavas, Preiļu un Riebiņu novadi

(organizē Aizkraukles birojs)

Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 18.07.2024.

Madara Vēvere

Tālr.: +371 22431941

e-pasts: madara.vevere@llkc.lv

programma

Kurzeme

(organizē Preiļu birojs)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 01.08.2024.- 03.08.2024.

Iveta Sondore

Tālr. 26444373,

e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv

 

programma

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža apsaimniekošanas metodes un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 22 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa II)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas . (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 3. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. (Latvija, Eiropa II)
 4. Slāpekļa un amonjaka emisiju samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa II)
 5. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa II)
 6. Ganāmpulka apsaimniekošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa II)
 7. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa II)
 8. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 9. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa I, Eiropa II)
 10. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 11. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa II)
 12. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa II)
 13. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 14. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa II)
 15. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās, sertificētu mežu apsaimniekošana . (Latvija, Eiropa II)
 16. Meža apsaimniekošanas prakses pielāgošana klimata izmaiņām, mežaudžu klimatu izturība, svešzemju sugu ieaudzēšanas potenciāls. (Latvija, Eiropa II)
 17. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā . (Latvija, Eiropa II)
 18. Medību saimniecības nozīme privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 19. Meža ekosistēmu pakalpojumu attīstīšana meža teritorijā, iekļaujot tirdzniecības plūsmu. (Latvija, Eiropa)
 20. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 21. Dabai tuvināta meža apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa II)
 22. Bioekonomikas attīstības pieredze dažādu nozaru saimniecībās. (Latvija, Eiropa I)
Eiropa I- nodrošina Lietuvā, Igaunijā, Polijā
Eiropa II - nodrošina Eiropas citās valstīs (izņemot Lietuvu, Igauniju, Poliju)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23

Projekta numurs: 23-00-A00103-000001

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA