Jūs atrodaties šeit

„Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!”

Mežsaimniecība

Kampaņas ietvaros meža īpašnieki septembrī un oktobrī visā Latvijā aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža īpašniekiem.

Semināros zinoši speciālisti informēs un izskaidros par turpmākajos piecos gados pieejamo ES atbalstu ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

Ja jūsu īpašumā ir mežs vai neizmantota zeme un jūs vēlaties sakārtot savu īpašumu vai veikt kādu no darbībām, kas veicinātu meža dzīvotspējas uzlabošanu – veikt jaunaudžu retināšanu, neproduktīvu, baltalkšņu vai blīgznu mežaudžu nomaiņu, kā arī atjaunot mežaudzi pēc ugunsgrēka vai dabas katastrofas, aicinām apmeklēt bezmaksas seminārus un uzzināt vairāk par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un kārtību.

Par konkrētas iecerētās aktivitātes atbilstību ES atbalsta nosacījumiem iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas. 

Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam paredzēts atbalsts mežu apsaimniekošanai, pasākumam „Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā”, atvēlot vairāk nekā 30 miljonus eiro. Pašlaik jau ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 (4.08.2015.) „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai.”

Noteikumi paredz atbalstu šādiem apakšpasākumiem:

  • „Meža ieaudzēšana”,
  • „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”,
  • „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.

Par semināru norises vietām un laiku var uzzināt interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv un www.laukutikls.lv  vai, sazinoties ar Meža konsultāciju centra nodaļu speciālistiem, kā arī pa tālruni 63050477. 

MKPC KAMPAŅAS tuvākajā laikā plānoto semināru grafiks

  1. oktobris

ES atbalsts meža un aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašniekiem

“Ošiņi”, Īslīces pag., Bauskas nov.

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa

Rita Daščiora mob. 22019356, rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

21. oktobris

ES atbalsta pasākums “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.”

Dabas aizsardzības pārvaldes  Salacgrīvas birojs, Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Rīgas iela 10a

Sākums plkst. 15.00

MKPC Limbažu nodaļa

Velga Senkovska mob. 26373910

30. oktobrī

ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža īpašuma inventarizācija - sākums praktiskai meža apsaimniekošanai

ZS Zīlītes, Rožupes pagasts Līvānu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Preiļu nodaļa

Astrīda Rudzīte mob. 26410476

31. oktobrī

Nekailciršu mežsaimniecības prakse

Pūpoli, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa

Rita Daščiora mob. 22019356, rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

4. novembrī

Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā

„Kaķukrogs”, Vaives pagasts, Cēsu novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Cēsu nodaļa

Laila Šestakovska mob. 28323647

Viss plānoto semināru saraksts

PielikumsIzmērs
kampanas_seminaru_sarakstspap.20.10.doc142.5 KB

Pievienot komentāru