Jūs atrodaties šeit

Mērķtiecīgs finanšu atbalsts palīdzēs mazināt ūdens piesārņojumu

Projekti

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE projektā GOODWATER IP aicina iedzīvotājus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas uz informatīvajiem semināriem “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”.

Semināru mērķis – veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai, saņemot  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, lai savā pašvaldībā risinātu ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Semināri notiks ZOOM tiešsaistes platformā:

 5. martā – pasākums Lielupes upju baseina apgabalam,

Papildu reģistrācija, sazinoties ar Anitu Dzelmi (anita.dzelme@llkc.lv)

 12. martā – pasākums Gaujas upju baseina apgabalam,

Reģistrācijas anketa: ŠEIT

19. martā – pasākums Ventas upju baseina apgabalam,

Reģistrācijas anketa: ŠEIT

26. martā – pasākums Daugavas upju baseina apgabalam

Reģistrācijas anketa: ŠEIT

Anita Dzelme, LLKC projektu vadītāja: “Tikai 33% Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tas ir zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropā, kur tas ir 40%. Vidēji labā ekoloģiskā kvalitātē ir 56%, bet sliktā 11% – mūsu virszemes ūdeņu. To var mainīt kopīgās aktivitātēs, kas ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Tādēļ gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.”

Uzziņai: Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri), un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli, 2020. gadā 19 organizācijas uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” . Projekts tiek īstenots ar ES vides un klimata programmas LIFE un Vides reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija: Anita Dzelme, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja, e-pasts: Anita.Dzelme@llkc.lv, tālrunis: 29736468.

Semināri tiek rīkoti, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un  https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja