Jūs atrodaties šeit

Eiropas Inovāciju partnerība

Eiropas Inovācijas partnerība (EIP) ir jauna pieeja ES pētniecības un inovācijas jomā.

EIP darbojas, ņemot vērā aktuālās problēmas, tā orientējas uz ieguvumiem sabiedrībai un saistīto nozaru un tirgu straujo modernizāciju.

EIP darbojas visos pētniecības un inovācijas ķēdes posmos, sapulcinot visus svarīgos dalībniekus Eiropas Savienības (ES), valstu un reģionu līmenī, lai:

  • pastiprinātu pētniecības īstenošanu;
  • koordinētu ieguldījumus demonstrējumos un izmēģinājuma projektos;
  • paredzētu nepieciešamos noteikumus un standartus un pasteidzinātu to pieņemšanu;
  • mobilizētu „pieprasījumu”, labāk koordinējot publiskos iepirkumus, tādējādi nodrošinot, ka jebkādi atklājumi pēc iespējas ātrāk ienāk tirgū.

EIP racionalizē, vienkāršo un koordinē pašreizējos instrumentus un iniciatīvas un, vajadzības gadījumā, papildina tās ar jauniem pasākumiem. Tādējādi cer atvieglot partneru savstarpējo sadarbību un veicināt labāku un drīzāku rezultātu sasniegšanu. EIP pamatojas uz līdzšinējiem instrumentiem un rīcībām un, nepieciešamības gadījumā, tās integrēs vienotā saskanīgā politikas ietvarā. Jāņem vērā, aspekts ir elastīgums: nebūs iespējams, ka vienveidīgi risinājumi derēs visam ietvaram.

EIP sadarbība iespējama pateicoties Lauku attīstības programmas investīciju pasākumiem 2014-2020, ko administrē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Plašāk: ŠEIT