Jūs atrodaties šeit

Programma zivsaimniecības attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 

Projekts: Zvejas rīka- stāvvada izstrāde un testēšana Salacgrīvā

Projekta numurs: 23-00-U1020101-000003

Programma: Programma zivsaimniecības attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: 15.05.2024. – 31.03.2027.

Vadošais partneris: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Projekta partneri:

 • Biedrība "Kuivižu zvejnieku apvienība"
 • SIA Šoneris
 • SIA Baņķis
 • SIA Aļģes -1

Projekta mērķis: radīt inovatīvu, selektīvu reņģu zvejai paredzētu zvejas rīku - stāvvadu

Apakšmērķi/Tiešie mērķi:

 • Izveidot inovatīvu, selektīvu reņģu zvejai paredzētu zvejas rīku - stāvvadu, saglabājot vides daudzveidību, mainot tā tehniskos parametrus un izejmateriālus
 • Veikt šī rīka darbības un selektivitātes testēšanu
 • Nodrošināt rezultātu prezentēšanu, sabiedrības informēšanu un komercializācijas iespēju izvērtēšanu

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 • Zvejas rīka izstrāde:
  • Izstrādāts detalizēts zvejas rīka rasējums
  • Veikts materiālu iepirkums
  • 2 komandējumi pie kaimiņvalsts zvejniekiem
  • Izveidots zvejas rīks atbilstoši skicei, ietverot inovatīvos risinājumus
 •  Zvejas rīka testēšana:
  • 1. sezonas testēšana, rezultātu analīze
  • Rīka pilnveide
  • 2. sezonas testēšana, rezultātu analīze
 • Rezultātu popularizēšana un komercializācijas iespēju apzināšana

Projekta kopējais finansējums: 200 000 EUR (t.sk. Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) 2021. – 2027. gadam finansējums: 200 000 EUR)

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar LLKC Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītāju Lieni Feldmani (Liene.Feldmane@llkc.lv).