Jūs atrodaties šeit

Sākusies Manslauks.lv sistēmas izstrāde

Projekti

“Lauku saimniecību elektroniskās pārvaldības sistēmas izstrāde” (turpmāk – Manslauks.lv) tehniskā izstrāde var sākties un izstrādātās dizaina skices pārtaps lietojamā sistēmā. Tas iespējams, pateicoties oktobra vidū parakstītajam sadarbības līgumam starp LLKC un pieredzējušo IT kompāniju “Autentica” par nepieciešamo IT speciālistu nodrošināšanu.

Manslauks.lv sistēmas izstrāde tiks realizēta pēc Agile Scrum metodes, kas ļaus sistēmu izstrādāt pa posmiem un elastīgi reaģēt uz izmaiņām, ja tādas nepieciešamas. Katru izstrādāto sistēmas sadaļu testēs gan projekta partneri, gan lauksaimnieku fokusgrupas, lai galā sanāktu intuitīva un funkcionāla sistēma tieši lauksaimnieku vajadzībām.

Kopš 2019. gada, kad tika uzsākts projekts, ir paveikts milzīgs darbs, šā projekta partneriem (lauksaimnieki, lauksaimniekus pārstāvošās organizācijas, pētnieki, konsultanti) izpētot lauksaimnieku vajadzības, un pēc tam kopā ar lauksaimnieku fokusgrupu definējot, kādam vizuāli Manslauks.lv būtu jāizskatās, un kādai funkcionalitātei jābūt, lai jaunradītā sistēma tiešām spētu lauksaimniekiem palīdzēt efektīvāk pārvaldīt saimniecību un pieņemt uz attīstību vērstus lēmumu. Lauksaimnieku vēlmes un idejas ir izanalizētas un pārvērstas vairāk nekā 100 dizaina skicēs. Ņemot vērā šī projekta specifiku – izstrādāt sistēmu plašam lauksaimniecības nozaru skaitam (augkopība, lopkopība, augļkopība utt.) –, darbs pie sistēmas dizaina un funkcionalitātes turpinās, izstrādājot arvien jaunas Manslauks.lv dizaina skices.

Paralēli iepriekš minētajam tika izstrādāta sistēmas tehniskā koncepcija, kas labāk palīdz izprast sistēmas funkcionalitātes sarežģītību (t. sk. datu apmaiņa ar trešo pušu sistēmām) un akcentē inovāciju. Lai visu iecerēto spētu kvalitatīvi izstrādāt, tika pieņemts lēmums organizēt iepirkumu IT speciālistu atlasīšanai.

Sistēmas izveide un nodošana lietošanā plānota līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Sīkāk par projektu šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/lauku_saimniecibu_parvaldibas_sistema

Sistēma tiks izstrādāta 16.1. pasākumā “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai”. Sistēmas izveides plānotās kopējās izmaksas ir 449,7 tūkstoši eiro, no kuriem 90% finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), atlikušos 10% – projekta partneri.

 

Informāciju sagatavoja

Renārs Stūrmanis,

LLKC Ekonomikas nodaļas projektu vadītājs