Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšanai

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – traktoristiem, personām, kuras izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus.

Apmācību struktūra: noklausoties vienas dienas lekcijas un nokārtojot rakstisku testu, tiek saņemta apliecība.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks:

 • 19. februārī plkst. 10.00

Galvenās apmācību tēmas:

 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Mācību maksa: 50,00 eiro (t. sk. PVN). Mācību maksā iekļauts VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv. Lūdzam obligāti pieteikties!

 

 27. Februārī  - Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības iegūšanai no jauna

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību iegūšana no jauna (pamatkurss)

 

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

 

27.02.2018

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 60.00 (t.sk.PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu un testa veikšanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai.

Pieteikuma anketa

 

27.Februārī -  Augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apliecības pagarināšanai

Notikums

Vieta

Atbildīgais

Datums/laiks

AAL pārdevēju apliecību iegūšana no jauna (pamatkurss)

 

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts.

Kristīne Žēpere

 (tālr. 29159170; 63007562), zepere.kristine@llkc.lv

 

27.02.2018

 • Kursu sākums plkst.10:00.
 • Kursu maksa:– EUR 50.00 (t.sk. PVN). Cenā ierēķināts arī maksājums VAAD par apliecību sagatavošanu.
 • Uz kursiem līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm), apliecības noformēšanai.

Pieteikuma anketa

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolnieki

Mācību norises laiks: 27. februāris, plkst. 9.00

Apmācību tēmas:

 • Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
 • Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.
 • Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.
 • Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
 • Grozījumi normatīvajos aktos.
 • Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
 • Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
 • Darba aizsardzības prasības strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.

Līdzi jāņem: fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

Kursu maksa: 40,00 eiro (t. sk. PVN) Cenā iekļauta jaunā apliecība, kuru dalībnieki saņems kursu noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās mācībām: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Kursi truškopības nozarē iesaistītajiem

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē bezmaksas apmācību grupu dzīvnieku pārraugiem un citiem interesentiem truškopībā. Mācības notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros un ir aktuālas kvalifikācijas paaugstināšanai. Dalībniekiem, kuri vēlas uzsākt pārraudzību truškopībā paredzēta trešā-maksas diena pārraudzības eksāmena kārtošanai. Mācību tēma projekta ietvaros “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana”.

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām (50%).

Mācību norises vieta: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34

Mācību norises laiks: 27.-28.02.2018. Sākums plkst. 10.00 Eksāmena datums topošajiem pārraugiem tiks noteikts savstarpēji vienojoties.

Galvenās apmācību tēmas:

 • Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā.
 • Dokumentu praktiska elektroniska aizpildīšana.
 • Dzīvnieku, ganāmpulku, novietņu reģistrēšanas nosacījumi. Apzīmēšanas nosacījumi truškopības saimniecībās. Truškopības saimniecībās kārtojamie dokumenti.
 • Reģistrētās šķirnes, to dinamika un ietekme truškopības produkcijas ieguvē.
 • Trušu ganāmpulku audzēšanas ekonomiskā efektivitāte. Ēdināšanas ietekme uz ražošanas ekonomiku.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska: 26148820 vai fiksētais tālr. nr. 63050235

Vietu skaits ierobežots.

Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa. Reģistrācijas veidlapa jāiesūta līdz 26. februārim.

 

Kursi gaļas šķirņu ganāmpulku pārraugiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē pamatmācību gaļas šķirņu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei. Eksāmena kārtošanai tiks paredzēta trešā – maksas diena.

Apmācību struktūra: teorētiskas, praktiskas nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: 20.-21.02. un 01.03.2018.

20.02.2018. sākums plkst. 10.00. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot.

21.02.2018. sākums plkst. 10.00

01.03.2018. sākums plkst. 10.00

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34

Periodā 20.02.-21.02. bez papildu maksas nodrošinām naktsmītni LLKC dienesta viesnīcā. Iepriekš jāpiesakās pie mācību kursa organizatora.

Mācību maksa: 50,00 eiro t. sk. PVN Maksa attiecas uz eksāmena kārtošanu.

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 19. februārim (ieskaitot) zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa, kurā jānorāda dalībnieka iesaiste lauksaimniecībā.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

 

Organizē semināru piena lopkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē kvalifikācijas celšanas semināru slaucamo govju pārraugiem, kuriem 5 gadu periodā jāceļ kvalifikācija (MK noteikumi nr. 566) kā arī citiem nozares interesentiem.

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības, kas balstās gan uz teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajām nodarbībām saimniecībā.

Mācību norise:

teorētiskā daļa: 15.02.2018. plkst. 10.00

praktiskā daļa: 16.02.2018. plkst. 10.00

Norises vieta:

teorētiskā daļa: LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34

praktiskā daļa: SIA Ogres piens, Ogresgala pag., Ogres nov.  Transports no Ozolniekiem uz/no saimniecību tiks nodrošināts.

Galvenās tēmas:

 • Aktualitātes piena lopkopībā.
 • Ganāmpulka atražošana un ar to saistītās problēmas.
 • Novietnes mikrofloras ietekme uz jaundzīvnieku veselību.
 • Pārraudzības datu analīze.
 • Pārraudzības darba organizācija saimniecībā. SIA Ogres piens pārraudzības datu analīze.
 • Laboratorijas piena paraugu rezultātu izvērtējums.

Lektori: LLKC, SIA Ogres piens pārstāvji

Dalības maksa: 10,00 eiro (t. sk. PVN) par noslēguma sertifikātu.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv. Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis.

 

Kursi piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē pamatmācību piena šķirņu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei. Eksāmena kārtošanai tiks paredzēta trešā – maksas diena.

Apmācību struktūra: teorētiskas, praktiskas nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Mācību norises laiks: 06.-07.02. un 14.02.2018.

06.02.2018. sākums plkst. 09.30. Plānota datorizēta nodarbība – līdzi jāpaņem portatīvais dators un piekļuves dati ganāmpulkam. Ja šāda iespēja nav, lūgums paziņot.

07.02.2018. sākums plkst. 10.00

14.02.2018. sākums plkst. 10.00

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34

Periodā 06.02.-07.02. bez papildu maksas nodrošinām naktsmītni LLKC dienesta viesnīcā. Iepriekš jāpiesakās pie mācību kursa organizatora.

Mācību maksa: 50,00 eiro t. sk. PVN Maksa attiecas uz eksāmena kārtošanu.

Vietu skaits ierobežots. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 2. februārim (ieskaitot) zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa, kurā jānorāda dalībnieka iesaiste lauksaimniecībā.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

LLKC Ozolniekos tiek rīkota mācību grupa apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: Apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 3 dienas: 28.02.; 01.03.;02.03.2018. plkst. 09.30

Galvenās apmācību tēmas:

 • Augu aizsardzības jēdziens
 • Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu
 • Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija
 • Integrētā augu aizsardzība, profilakse
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

Kursu maksa: 90,00 eiro t.sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecība, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

 

 

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD030816/V35