Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

Pieteikšanās kārtība mācībām

Par pieteikšanās kārtību mācībām “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” un “Dzīvnieku labturības inspektors”.

Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā nosaka, ka kautuvju personālam, kas saistīts ar dzīvnieku nonāvēšanu vai saistītām darbībām, ir jābūt apmācītam, par ko liecinātu izsniegts kvalifikācijas sertifikāts.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC),  pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 21 Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības, kuri izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, ir kompetentā iestāde, kas nodrošina apmācības par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas un ar to saistīto darbību laikā Latvijā. 

Minētie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka kautuvju personālam, kas saistīts ar dzīvnieku nonāvēšanu vai ar to saistītām darbībām pēc mācību programmas apgūšanas un eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts kvalifikācijas sertifikāts. To atjauno pēc kvalifikācijas celšanas pasākumiem ik pēc pieciem gadiem.

Mācības tiek nodrošinātas saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (kompetentā iestāde, kas veic uzraudzības funkcijas) un LLKC savstarpēji saskaņotu un apstiprinātu mācību programmu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā var pieteikties sekojošām mācību programmām:

 

  • Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības  – lauksaimniecības dzīvnieku grupa. Uz šīm mācībām var pieteikties dalībnieki, kuri strādā kautuvē, kas nodrošina liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu kaušanu.

Mācības tiek organizētas divas reizes gadā vai pēc klienta individuāla pieprasījuma.

Mācību programmas veids

Mācību ilgums

Mācību dienu skaits

 

teorija – 6 h

1

praktiskās apmācības (liellopi, cūkas atsevišķi), t. sk. reliģisko kopienu tradicionālās kaušanas metodes* – 4 h

1

sertifikāta atjaunošana

teorija – 4 h

1

Pieteikšanās veidlapa

https://saite.lv/jKM

 

  • Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības – dzīvnieku grupai putni, kažokzvēri un nebrīvē turēto savvaļas dzīvnieku grupa.  Uz šīm mācībām var pieteikties dalībnieki, kuri strādā kautuvē vai uzņēmumā, kas nodrošina putnu sugu, kažokzvēru, briežu sugas, strausu un citu savvaļas dzīvnieku kaušanu. 

Mācības tiek organizētas vienu reizi gadā vai pēc klienta individuāla pieprasījuma.

Mācību programmas veids

Mācību ilgums

Mācību dienu skaits

pamatprogramma

teorija – 4 h, praktiskā apmācība* – 4 h

1

sertifikāta atjaunošana

teorija – 4 h

1

Pieteikšanās veidlapa

https://saite.lv/jKM

* Praktiskā apmācība norisinās kautuvē, kurā strādā mācību dalībnieks, vai kautuvē, kura sniegusi piekrišanu uzņemt citu kautuvju dalībniekus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas šādam sertifikātam viņš nav veicis rupjus Kopienas tiesību aktu un/vai valsts tiesību aktu pārkāpumus dzīvnieku aizsardzības jomā (apliecinājuma forma pieejama zemāk).

Apliecinājumu aizpildīšanai lejuplādēt ŠEIT

 

  • Dzīvnieku labturības inspektors 

Uz šīm mācībām var pieteikties kautuves darbinieks, kurš ir ieguvis kvalifikācijas sertifikātu “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”. 

Mācības tiek organizētas vienu reizi gadā.

Mācību programmas veids

Mācību ilgums

Mācību dienu skaits

pamatprogramma vai sertifikāta atjaunošana

teorija – 5 h

1

Pieteikšanās veidlapa

https://saite.lv/Xyp

Pēc mācību programmas apgūšanas tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens  pamatprogrammā un zināšanu pārbaudes tests, ja tiek veikta sertifikāta atjaunošana. Sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem.

Mācību kursa maksa ir atkarīga no dalībnieku skaita mācību programmā un tiek paziņota individuāli dalībniekam pēc grupas nokomplektēšanas.

 

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt LLKC Tālākizglītības nodaļas komercapmācību projektu vadītājai Žannai Gutovai uz e-pastu zanna.gutova@llkc.lv,  tālr. 26148820.

 

Nosacījumi pagaidu kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanai par dzīvnieku labturību kaušanas laikā

LLKC var izsniegt pagaidu kvalifikācijas sertifikātu Regulas Nr.  1099/2009 21. panta 5. punktā noteiktajā kārtībā. Pagaidu kvalifikācijas sertifikāts tiek izsniegts darbiniekiem, kuri plāno uzsākt kāvēja darbu kautuvē un tiek izsniegts konkrētajām veicamajām darbībām kautuvē. Pagaidu kvalifikācijas sertifikāts tiek izsniegts uz trīs mēnešiem.

Pagaidu kvalifikācijas sertifikāts tiek izsniegts, ja:

  1. pieteikuma iesniedzējs ir pieteicies mācībām “Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” (pieteikšanās veidlapahttps://saite.lv/jKM); 
  2. pieteikuma iesniedzējs iesniedzis izziņu no darba vietas, ka atrodas darba attiecībās, kā arī informāciju par personu, kuras tiešā uzraudzībā viņš strādās (personas kvalifikācijas sertifikāts), kurš izsniegts attiecīgi veicamajām darbībām kautuvē;
  3. pieteikuma iesniedzējs iesniedz rakstisku iesniegumu, ka iepriekš viņš nav saņēmis citu pagaidu kvalifikācijas sertifikātu tādā pašā darbības jomā;
  4. pieteikuma iesniedzējs iesniedz rakstisku apliecinājumu, ka trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas šādam sertifikātam viņš nav veicis Kopienas tiesību aktu un/vai valsts tiesību aktu pārkāpumus dzīvnieku aizsardzības jomā (apliecinājuma forma pieejama zemāk).

Apliecinājumu aizpildīšanai lejuplādēt ŠEIT

Visu iepriekš minēto informāciju sūta uz e-pastu: zanna.gutova@llkc.lv

 

 

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt LLKC Tālākizglītības nodaļas komercapmācību projektu vadītājai Žannai Gutovai uz e-pastu zanna.gutova@llkc.lv, tālr. 26148820.

 

Tālmācības kursi (attālināti)

https://talmaciba.llkc.lv

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības pamati (170 stundas) - Informācija - Lasīt vairāk

Bioloģiskā lauksaimniecība (180 stundas) - Informācija - Lasīt vairāk

Augkopības pamati (60 stundas) - Informācija - Lasīt vairāk

Lopkopības pamati (60 stundas) - Informācija - Lasīt vairāk

Augu aizsardzība

AAL lietotājiem - atjaunošana - Informācija - Lasīt vairāk

Pamatapmācība AAL lietotājiem - Informācija - Lasīt vairāk

Pamatapmācība AAL lietošanas operatoriem - Informācija - Lasīt vairāk

Dzīvnieku pārvadāšana

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi - Informācija - Lasīt vairāk

Dzīvnieku pārraudzība 

Gaļas šķirņu liellopu pārraudzība un snieguma pārbaude  - Informācija - Lasīt vairāk

 

Lietotāja konta izveide (reģistrācija) un pieteikšanās mācību kursam:

NEIZDODAS ATVĒRT VIDEO! - nospied uz video virsraksta

vai skaties šeit - LLKC Youtube kanālā