Jūs atrodaties šeit

Aktuālie kursi

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem Ozolniekos

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību struktūra: divas dienas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: divas sestdienas 07.09. un 14.09.2019. sākums plkst. 10.00.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas apkārtnē.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas. Nodrošināts transports uz/no praktisko nodarbību norises vietām, pusdienas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 5. septembrim (ieskaitot) zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

 

Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē vienas dienas apmācības

“Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises laiks un vieta:

 • 17.09.2019. LLKC Ozolnieki, Rīgas iela 34, plkst. 10:00

Galvenās apmācību tēmas –

 • Dzīvnieku fizioloģija un uzvedība.
 • Vispārīgie dzīvnieku pārvadāšanas nosacījumi. Pārvadājuma dokumenti. Dzīvnieku piemērotība pārvadāšanai. Pārvadāšanas noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļiem.
 • Stresa jēdziens, dzīvnieku aprūpe ārkārtas gadījumos.
 • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā.
 • Regula (EK) Nr. 1/2005.

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare

Kursu maksa: 50,00 eiro (t.sk. PVN)

Kursa noslēgumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanai pa LR un uz ES valstīm.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tel. nr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Piesakoties jāiesniedz dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzimšanas vieta (kā pasē), kas nepieciešams sertifikāta sagatavošanai, kā arī norēķinu rekvizīti.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 13. septembrim (ieskaitot).

 

Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi) labturības prasību nodrošināšana kaušanas un ar to saistīto procesu laikā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācības kautuvēs strādājošajiem saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2009, par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā un MK noteikumiem Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”, kas nosaka, ka nonāvēšanu un saistītas darbības (apiešanās, savaldīšana, apdullināšana, efektīvas apdullināšanas novērtēšana, dzīvu dzīvnieku iekāršana važās/pacelšana, atasiņošana, reliģiskā kaušana) veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija.

Apmācību struktūra: kursu veido divas daļas: teorētiskā daļa un praktiskā. Apgūstot abas kursa daļas un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemts kvalifikācijas sertifikāts.

Mācību norises laiks un vieta: 22.08.2019. plkst. 10.00 "Kastaņkalni 1", Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Galvenās apmācību tēmas –

 • Likumdošanas prasības;
 • Dzīvnieku fizioloģija, uzvedība un stresa faktori. Stresa mazinošu apstākļu radīšana kautuvē;
 • Stresa ietekme uz gaļas kvalitāti;
 • Tehnoloģiskie procesi kautuvē. Dzīvnieku apdullināšanas aprīkojums, apdullināšana, atasiņošana;
 • Personāla higiēna;
 • Higiēnas prasības dzīvnieku kautuvēs.

Kursu maksa: 90,00 eiro (t.sk. PVN).

Lai pieteiktos, jāiesniedz informācija par kursa dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas kods, ar kādām dzīvnieku sugām un iekārtām konkrētajai personai būs jāstrādā) un norēķinu rekvizīti rēķina sagatavošanai.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 20. augustam (ieskaitot).