Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā pieredze pieaugušo izglītībā

Erasmus+ projekts ToTCOOP+i: “Strategic partnership for innovating the
training of trainers of the European Agri-food cooperatives” (Stratēģiska
partnerība Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares kooperatīvu pasniedzēju
apmācībai)