Jūs atrodaties šeit

Liemeņu klasifikatori

Pamatojoties uz  2023.gada 7.februāra grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija noteikumos Nr. 416 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”, no 2023.gada 10.februāra Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs pārņem dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācīšanu no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”.

Pamatojoties uz minēto noteikumu 41.punktu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lūdz Jūsu saskaņojumu cūku liemeņu klasificētāju un liellopu liemeņu klasificētāju kvalifikācijas paaugstināšanas mācību programmām, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”.

Pielikumā:

1) Cūku liemeņu klasificētāju (ar priekšzināšanām) apmācību programma uz 1 lpp;

2) Cūku liemeņu klasificētāju (bez priekšzināšanām) apmācību programma uz 1 lpp;

3) Liellopu liemeņu klasificētāju (ar priekšzināšanām) apmācību programma uz 1 lpp;

4) Liellopu liemeņu klasificētāju (bez priekšzināšanām) apmācību programma uz 1 lpp.