Jūs atrodaties šeit

Konsultantu apmācība 2021-2024

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) īsteno konsultantu apmācību Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2024. gadam.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības četrās apmācību jomās – augkopība, lopkopība, ekonomika un mežsaimniecība.

Pasākuma mērķis ir veicināt konsultantu apmācību, lai vairotu viņu zināšanas un kapacitāti konsultāciju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, t.sk. jautājumos par vidi un klimatu, antimikrobiālo rezistenci, inovācijām, digitalizāciju un risku pārvaldību.

Konsultantiem tiek piedāvātas 18 dažādu mācību kursu tēmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības un kas tiek realizētas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Uz mācībām var pieteikties tikai tās konsultāciju organizācijas un pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst gala labuma guvēja nosacījumiem, kas ir:

  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mūsu mežs";
  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks”;
  • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs;
  • LBTU Augu aizsardzības zinātniskais institūts "Agrihorts";
  • MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA. Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Gala labuma guvējs mācībām var pieteikties vismaz vienu mēnesi pirms mācību sākuma pie programmā norādītās kontaktpersonas vai izglītības projektu vadītājas Kristīnes Žēperes tālr. 29159170. Pieteikšanās laiks gala labuma guvējiem: pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 13.00 un trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.

AUGKOPĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Īrija Emisijas augkopībā, to samazināšanas iespējas 15.07.- 17.07.2024.
Kristīne Žēpere,
tālr. 29159170
  Programma
Polija Kvalitatīva dārzkopības produkcijas ražošana un realizācija 06.08.- 08.08.2024
Daiga Mellere,
tālr. 20264175
  Programma

LOPKOPĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Zviedrija
Lauksaimnieciskā prakse, kas novērš antimikrobiālās rezistences veidošanos
27.08.- 28.08.2024.
Santa Ķimerāle,
tālr. 25985916

 

Programma

Īrija Ilgtspējīga dzīvnieku barības vielu pārvaldība, emisijas lopkopībā, to samazināšanas iespējas 15.07.- 17.07.2024.
Kristīne Žēpere,
tālr. 29159170
  Programma

EKONOMIKA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Tiešsaiste, klātiene Latvija
Lauku uzņēmējdarbības ekonomika
06.08.-21.08.2024.
Linda Siliņa,
tālr.
63050576
 

Programma

MEŽSAIMNIECĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Čehija
Meža ekonomikas pamatprincipi, bioekonomika, meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, mežsaimniecisko
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību efektīva darbība

30.07.-01.08.2024.

Raimonds Bērmanis,

 

 

Programma

Mācības tiek nodrošinātas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros, LAD Līguma Nr. 10 2.1-20/21/P16.

Projekta numurs: 21-00-A00203-000001


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA