Jūs atrodaties šeit

Konsultantu apmācība 2021-2024

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) īsteno konsultantu apmācību Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2024. gadam.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības četrās apmācību jomās – augkopība, lopkopība, ekonomika un mežsaimniecība.

Pasākuma mērķis ir veicināt konsultantu apmācību, lai vairotu viņu zināšanas un kapacitāti konsultāciju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, t.sk. jautājumos par vidi un klimatu, antimikrobiālo rezistenci, inovācijām, digitalizāciju un risku pārvaldību.

Konsultantiem tiek piedāvātas 18 dažādu mācību kursu tēmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības un kas tiek realizētas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Uz mācībām var pieteikties tikai tās konsultāciju organizācijas un pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst gala labuma guvēja nosacījumiem, kas ir:

  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mūsu mežs"
  • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
  • SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola
  • MZI Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
  • MZI APP Dārzkopības institūts
  • MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir OBLIGĀTA. Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.

Gala labuma guvējs mācībām var pieteikties vismaz vienu mēnesi pirms mācību sākuma pie programmā norādītās kontaktpersonas vai izglītības projektu vadītājas Kristīnes Žēperes tālr. 29159170.

AUGKOPĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

 

 

   

 

 

LOPKOPĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

 

 

 

 

 

 

EKONOMIKA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Dānija

(klātiene)

Uzņēmuma ekonomisko rādītāju jautājumi

23.05.2022

līdz

25.05.2022

Kristīne Žēpere

e-pasts:

zepere.kristine@llkc.lv

tālr. 29159170

Grupa

nokomplektēta

PROGRAMMA

MEŽSAIMNIECĪBA

Norises vieta

Mācību kursa nosaukums

Norises laiks

Kontaktpersona

Grupas informācija

Programma

Somija

(klātiene)

Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība, savvaļas putnu aizsardzība, meža bioloģiskās daudzveidības novērtēšana

07.06.2022

līdz

09.06.2022

Raimonds Bērmanis,

e-pasts: raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv,

tālr. 29461192

 

PROGRAMMA

Klātienes mācībās ļauts piedalīties tiem dalībniekiem, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Mācības tiek nodrošinātas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros, LAD Līguma Nr. 10 2.1-20/21/P16.

Projekta numurs: 21-00-A00203-000001


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA