Jūs atrodaties šeit

LLKC vienīgais Latvijā varēs veikt starptautiski atzītu konsultantu sertificēšanu

Tālākizglītība

LLKC ieguvis akreditāciju lauksaimniecības konsultantu kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas starptautiski atzītā sistēmā, un ir vienīgā iestāde šajā jomā Latvijā.

CECRA (Eiropas lauku reģionu konsultantu sertifikāts) ir vienota starptautiska, Vācijā radīta sociālo kompetenču kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas sistēma konsultantiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.        

Ar 2016. gadu šī sistēma tika pārņemta no vāciski runājošo valstu konsultantu apvienības IALB (Starptautiskā lauku konsultantu akadēmija), un to plānots ieviest arī citās ES dalībvalstīs un partnervalstīs, kas ir EUFRAS (Eiropas lauksaimniecības un lauku konsultantu asociācija) locekļi.

CECRA sertifikācijas sistēmas mērķis ir standartizēti, vienoti konsultantu treniņi, kas sastāv no dažādiem kursu moduļiem jeb mācību kursiem (viena mācību kursa ilgums ir divas dienas) ar darbu konsultantu sociālo kompetenču uzlabošanā un redzesloka paplašināšanā. Lai varētu sākt konsultantu apmācības, vispirms bija jāveic LLKC kā iestādes un moduļu akreditācijas process, kas tika sākts 2016. gada janvārī. Šobrīd tas ir veiksmīgi pabeigts, un tuvākajā laikā varam sākt LLKC konsultantu moduļu apmācības procesu.

Akreditācijas nosacījumi paredz, ka, lai mācību dalībnieks varētu iegūt CECRA sertifikātu, viņam ir jāapgūst vismaz pieci moduļi, bet LLKC no piedāvātajiem 15 mācību moduļiem izvēlējās sešus. Katram modulim bija jāizstrādā precīzs mācību dienas saturiskais un laika plānojums un moduļa metodiskais apraksts, kā arī jāsagatavo potenciālo CECRA lektoru profesionālās darbības apraksts. LLKC visus sagatavotos dokumentus iesniedza vācu valodā, jo visa dokumentācija tika nosūtīta izskatīšanai uz IALB biroju Vācijā.

Lepojamies, ka šobrīd Latvijā esam vienīgā iestāde, kurā lauksaimniecības konsultanti varēs apgūt vienota līmeņa sociālās zināšanas un iegūt starptautiska līmeņa CECRA sertifikātu.

Akreditācijas apstiprinājumu šobrīd ieguvusi arī Īrija (TEAGASC), un šim procesam gatavojas Lietuvas, Somijas un Bulgārijas kolēģi.

Plānojam piedāvāt iespēju – apmeklēt apmācību kursu un iegūt CECRA sertifikātu arī citu iestāžu un firmu lauksaimniecības konsultantiem.

LLKC konsultantiem būs jāapgūst seši mācību moduļi:

1. Mans konsultanta profils;

2. Komunikācija un attiecību veidošana konsultanta darbā;

3. Darbs komandā un komandas vadība;

6. Projekta vadība, projektu konsultācijas;

7. Konsultāciju procesa veidošana;

8. Pārmaiņu vadība konsultāciju procesā/konsultanta darbā.

Pēc šo zināšanas apguves konsultantiem vajadzētu labāk izprast konsultāciju sniegšanas procesu un veidot plašāku skatījumu par procesiem, un prast domāt ārpus standarta situācijām.

Tāpat apmācības palīdzētu konsultantiem pareizāk novērtēt klienta vajadzības un sekmīgāk pārvaldīt metodiskos instrumentus, lai veiksmīgāk uztvertu klienta mērķus un vajadzības un tos kopīgi īstenotu.

Visu sešu moduļu apguve, protams, būs tikai pirmais solis tuvāk CECRA sertifikātam, jo konsultantiem papildus mācībām būs jāveic arī pieredzes apmaiņas vizītes ārzemēs un jāsagatavo konsultanta pašvērtējums.

Pašlaik tiek komplektēta pirmā konsultantu grupa, un jūnijā plānots uzsākt šo konsultantu apmācības divos pamatmoduļos “Mans konsultanta profils” un “Komunikācija un attiecību veidošana konsultanta darbā”.

LLKC konsultantu apmācību pamatmērķis ir Latvijas lauksaimnieku efektīvāks darbs un precīzāka zināšanu pārnese.

Kristīne Žēpere,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja 

Precīzāk ar mācību moduļu aprakstiem, mērķiem un saturu var iepazīties CECRA mājaslapā www.cecra.net, kas ir tulkota arī latviešu valodā un atrodama LLKC mājaslapas www.llkc.lv sadaļā “Tālākizglītība”.

 

Pievienot komentāru