Jūs atrodaties šeit

Apmeklē mazo grantu projekta īstenošanas vietu Ādažos

Projekti

Projekta LIFE GoodWater IP partneru delegācija 8. aprīlī devās uz Ādažiem, lai iepazītos ar paveikto mazo grantu projektā “Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājums piesārņojuma mazināšanai NAI”, kas noslēdzās 31. martā. Mazā granta projektu īstenoja SIA “P-Agro Minerals” sadarbībā ar partneriem – SIA “Ādažu ūdens” un biedrību “CLEANTECH LATVIA”.

Šī mazā grantu projekta ietvaros veikta inovatīvas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas “Letonite” filtra (ar Letonite minerālmateriālu) testēšana Ādažu NAI, attīrot notekūdeņus no piesārņojošās vielas fosfora. Projekta ietvaros mērķis bija sasniegt fosfora koncentrācijas samazināšanu vismaz par 85% attīrāmos notekūdeņos. Taču projekta rezultāti liecina, ka jaunās tehnoloģijas ietvaros atgūts līdz pat 95% vērtīgās barības vielas – fosfora – no notekūdeņiem, ko tālāk var izmantot lauksaimniecības vajadzībām kā augsnes mēslojumu.

Izmēģinājuma rezultātā iegūts arī tehnoloģiskais novērtējums, uz kura pamata izstrādātas rekomendācijas jaunās “Letonite” filtra tehnoloģijas turpmākai pielietošanai ūdens attīrīšanā citās ūdens saimniecībās.

SIA “P-Agro Minerals” vadītāja Annija Emersone apmeklējuma laikā LIFE GoodWater IP partneru delegācijai minēja, ka nākamo testa ciklu aprīlī veiks lielākā iekārtā – Zaļupē, kā arī nākamajā gadā sadarbībā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu  tiks veikta iegūtā mēslošanas līdzekļa testēšana.

Projekta aktivitāte „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” ir vērtīgs rīks ne tikai, lai risinātu neliela mēroga problēmas ūdensobjektos, veicinātu izpratni par ūdens resursu nozīmību un sekmētu labāku šo resursu pārvaldību un apsaimniekošanu, bet arī lai izmēģinātu jaunākos risinājumus Latvijā, ko nākotnē varētu sekmīgi īstenot arī citos problemātiskos ūdensobjektos un/vai ūdenssaimniecībās.

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Evita Jaņēviča,
LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja

Foto Galerija: