Jūs atrodaties šeit

Konsultanti papildina zināšanas par ūdeņu kvalitāti

Projekti

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības un lopkopības konsultanti 14. novembrī papildināja zināšanas par  divām  tēmām:

1. Kā dažādas saimniekošanas prakses ietekmē ūdens kvalitāti, un ieteikumi, kā rīkoties labāk:

  • dzīvnieku ganīšanas, ganību apsaimniekošanas jomā,
  • veicot kūtsmēslu uzglabāšanu un izkliedēšanu.

2. Kā lauksaimniecības nozares – augkopība un lopkopība – ietekmē ūdens kvalitāti.

Mācības tika organizētas projekta LIFE GOODWATER IP C14.2 aktivitātes  “Profesionālās izaugsmes veicināšana un zināšanu papildināšana par virszemes ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu” ietvaros. Mācības vadīja projektā LIFE GOODWATER IP iesaistītie lektori no LLKC. Mācību laikā tika risināti arī praktiski uzdevumi, veicinot konsultantu sadarbību un izpratni.

Mācību tēmas ir aktuālas, jo tās ietver vairāku pasākumu veicināšanu, piemēram, piesārņojuma novēršanu, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, augsnes kvalitātes, kā arī dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tās arī vērstas uz mērķi būt gataviem jauno nosacījumu ieviešanā zaļā kursa kontekstā, veicinot zaļā kursa virzību un apgūstot jaunas iemaņas un prasmes, lai veicinātu labāku un ilgtspējīgāku virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu, palielinot konsultantu izpratni, pratību un zinātību.

Mācību laikā tika izteiktas vairākas būtiskas atziņas, piemēram:

  • Svarīga ir kvalitatīva kūtsmēslu uzglabāšana, veicinot vairāk cieto kūtsmēslu rašanos un tādā veidā samazinot šķidro kūtsmēslu rašanos, līdz ar to mazāka ir iespējamība, ka šķidrā masa var noplūst vidē, radot tās piesārņojumu;
  • lētāka tehnika kūtsmēslu izkliedēšanai nenozīmē ekonomiskāku un videi draudzīgāku saimniekošanu.

Mācību noslēgumā konsultanti tika aicināti domāt ilgtspējīgi, lai veicinātu labāku virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu.

Evita Jaņēviča,   
LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja

Foto Galerija: